Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Sjukvården

Stockholm är landets rikaste region, men vi har landets längsta väntetider på akuten och brist på vårdplatser. Personalen larmar om bristande patientsäkerhet och för få kollegor. På många håll i regionen saknas tillgång till vård och den som har råd kan köpa sig före i kön.

Det beror på att Moderaterna har låtit skattepengar gå till allt annat än vård. Marknadsexperiment och privatiseringar gått före patienterna och vårdpersonalen. Det saknas ordning och reda i vården.

Det räcker nu. Vi måste ta tillbaka kontrollen över vården för att ge vårdpersonalen fler kollegor, öppna nya vårdplatser och korta köerna. Vården ska inte vara en marknad, utan vi ska istället bygga ut vårdcentralerna och garantera vård efter behov i hela Stockholmsregionen. Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön. Region Stockholm kan bättre.

Våra viktigaste förslag för vård i tid och efter behov i Region Stockholm:
  • Korta väntetiderna på akuten genom fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på sjukhusen
  • Förbättra arbetsvillkor, lön och inflytande för vårdpersonalen genom ett personallyft
  • Rusta våra vårdcentraler för att ge stockholmarna en fast läkare
  • Garantera en barnmorska och undersköterska per födande i förlossningsvården
  • En generalplan för utbyggnaden av vård

Korta väntetiderna på akuten

Trots att vi är Sveriges rikaste region så har vi längst köer till akuten. Varje år dör 25 personer på akutsjukhusen i Region Stockholm på grund av bristen på vårdplatser.  Befolkningen ökar, men antalet anställda sjuksköterskor på akutsjukhusen minskar. Det räcker nu. Stockholmarna förtjänar bättre, och regionen och dess anställda kan leverera bättre vård om rätt förutsättningar och resurser ges.

Vi ska patientsäkra våra sjukhus genom att anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Då kan vi öppna fler vårdplatser och korta löerna.  Äldre ska få en säng istället för en kölapp genom snabbspår direkt till en avdelning och mer vård ska gå att få på vårdcentralerna. Dina skattepengar ska gå till att ge bra vård, inte till dyra konsultnotor eller börsnoterade företag. Fler sjuksköterskor, läkare och undersköterskor ska istället finnas på golven. Bara de kan se till att samhället är som starkast när du är som svagast.

Ett lyft för personalen

Personalen är den absolut viktigaste resursen i sjukvården. Utan dem stannar allt. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, barnmorskor och kuratorer går varje dag går till jobbet för att se till att stockholmarna får den vård de behöver.

Regionpolitikernas jobb är att se till att personalen har de resurser som krävs för att ge rätt vård i rätt tid. Det har inte Moderaterna i Region Stockholm gjort. Sjukvården skakar av återkommande kriser, där personalen tvingas trolla med knäna för att garantera en trygg vård. Nu går de ut i öppna protester och menar att patientsäkerheten brister. Det räcker nu. Personalen förtjänar så mycket mer.

Vi har en mängd olika förslag såsom lönelyft, mer delaktighet och förbättrad schemaläggning för att förbättra villkoren för personalen. Självklart ska de som jobbar i vården får arbetsskor. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen och oroa sig för om de kommer orka sitt pass. Personalen har allt för länge behövt skrika om att få fler kollegor och bättre villkor. Det är dags att lyssna på vad de behöver.

Rusta våra vårdcentraler för att ge stockholmarna en fast läkare

Att vår region har landets längsta väntetider på akuten visar att något inte fungerar som det ska i stockholmsvården. Stockholmarna får inte den vård de behöver på sin vårdcentral och måste istället åka till akuten och tvingas vänta i timmar. Ingen ny vårdcentral i regionens regi har öppnats sedan 2009 för att marknaden bestämt istället för behoven. Patienter sorteras efter lönsamhet i jakt på snabba pengar. Det räcker nu.

Vården ska inte vara en marknad. Vi måste ta tillbaka kontrollen över sjukvården för att rusta våra vårdcentraler. Stockholmarna ska kunna lita på att det går att få vård på sin vårdcentral och de ska känna sin läkare. Man ska inte behöva berätta sin sjukdomshistoria för en ny person varje gång man söker vård.

Socialdemokraterna tror på vårdcentralen mitt i byn. Vårdcentralen du kan lita på i ditt närområde. Det handlar om att vården ska finnas i hela vår region, att den ska ta ett större ansvar för folkhälsan och det förebyggande arbetet. Det är hit du vänder dig oftast och det är här merparten av din kontakt med vården ska ske.

Dags för en trygg förlossning

Förlossningsvården i Stockholm är i kris. Barnmorskor, sjuksköterskor, mammor och pappor har länge skrikit sig hesa och krävt förändring, men de moderata politikerna som styr i Region Stockholm har valt att inte lyssna. Det räcker nu. Över 150 barnmorskor sa upp sig förra året. Hundratals kvinnor tvingas varje år föda under stressade förhållanden på överfulla avdelningar, eller åka till en annan region för att få en plats.

Att föda barn är bland det största man kan uppleva i livet, och sjukvården i Region Stockholm ska kunna garantera alla en trygg förlossning. Inget annat duger. Det kan bara säkras med mer luft i systemet, det ska finnas en barnmorska och undersköterska per födande kvinna. Eftervården ska stärkas, ingen ska lämnas ensam efter sin förlossning. Därför vill vi ge förlossningsvården mer resurser. Det betyder mer pengar till lön, bättre villkor och fler kollegor. Så löser vi förlossningskrisen.

En generalplan för utbyggnaden av vård

Vem du är eller var du bor ska inte avgöra vilken möjlighet du har till ett gott och hälsosamt liv. Så ser det inte ut när Moderaterna styr. De har istället låtit marknaden styra över vården. Vårdbolagen får välja patienter efter hur lönsamma de är. Det är därför över hälften av alla gynmottagningar ligger i innerstaden, men ingen söder om Farsta. Det är därför det finns nio vårdcentraler på Östermalm och 14 i Nacka, men bara två i Tensta och tre i Skarpnäck.

Moderaternas övertro på marknadskrafterna har lett till att vi har en extremt ojämlik fördelning av vård. Vårdbolagen får öppna mottagningar där det är som mest lönsamt, inte där behoven är som störst. Det är även fritt fram med dubbla köer, en för patienter med störst behov och en för de som kan betala för sig. Det räcker nu.

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över sjukvården. De dubbla köerna ska bort och ingen ska kunna välja patienter efter deras lönsamhet. Vi vill lansera en generalplan för att bygga ut vården i hela vår region, från Norrtälje till Nynäshamn. Vården ska inte vara en marknad, utan en trygghet den dag vi behöver den.

facebook Twitter Email