Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Skola

Jämlik skola för alla – barnens framtid är ingen marknad
Därför behöver vi:
  • Fler vuxna i skolan
  • Läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
  • Gratis frukost till alla skolbarn
  • Sommarjobb för alla gymnasielever
  • Stoppa den fria etableringsrätten, behovet ska styra inte marknaden

Vi vill ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling, våra barns framtid är ingen marknad.

Alla barn har rätt till en bra skola. Men skolan har blivit en marknadsplats där stora friskolekoncerners vinster blivit viktigare än bra lärare och undervisning.

Skolan är inte jämlik och alla barn får inte samma möjlighet till en bra skolgång. En skola som inte fungerar begränsar barns och ungas livschanser.

En bra skola för alla, som sätter kunskap i fokus. Genom bra lärare som kan förmedla kunskap och skapa ordning och reda får alla barn den start i livet de behöver. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.

De barn som inte uppfyller kunskapsmålen ska få möjlighet till läxhjälp. Skolfrukost till alla som vill ökar elevernas förutsättningar att koncentrera sig och ger lugnare klassrum, det i sin tur bidrar till att öka kunskapsresultaten. Den möjligheten vill vi ge alla barn.

Genom satsningar på skolan, föreningsliv, fritidsgårdar och stöd till barn- och ungdomsverksamhet ger vi alla barn livschanser och motverkar rekrytering till gängbrottslighet.

facebook Twitter Email