Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

SKOLA

DEN ENDA VINSTEN SKOLAN SKA GE ÄR KUNSKAP

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över skolan! Skolan har blivit en marknadsplats där stora friskolekoncerners vinster blivit viktigare än bra lärare och undervisning. Skolan är inte jämlik och alla barn får inte samma möjlighet till en bra skolgång. En skola som lyfter alla barn är grunden i vårt välfärdssamhälle. Att återskapa den skolan är vårt främsta uppdrag och högsta prioritet.

VI VILL:

Våra skattepengar ska inte gå till vinstjakt
Skolans resurser måste användas rätt. De ska gå till fler lärare, datorer och böcker, inte vinster som hamnar i skatteparadis.

Begränsa den fria etableringsrätten
Idag får friskolor, utan ansökan eller godkännande, etablera sig var de vill. Det skapar kaos i skolsystemet och får konsekvenser för barn och föräldrar.

Inga fler utförsäljningar av skolfastigheter
Vi vill skapa långsiktiga lösningar för våra barn och unga, inte generera kortsiktiga vinster till kommunkassan.

Fler vuxna i skolan
Skolan behöver fler vuxna, både lärare och övrig personal.

En bra skola är vägen till ett tryggt samhälle
Det mest effektiva sättet att hjälpa unga människor att välja bort kriminalitet är att erbjuda något bättre: en bra utbildning.

Schyssta och jämlika arbetsvillkor i skolan
Alla som jobbar i skolan ska ha bra och jämlika villkor, oavsett vem din arbetsgivare är.

Öka tryggheten i skolan
Med fler lärare, elevassistenter, gratis frukost och läxhjälpsgaranti ökar vi tryggheten för alla elever.

facebook Twitter Email