Nyheter

  • Fortsatt stärkta resultat för Järvas niondeklassare

    Nu har de preliminära betygen för Stockholms niondeklassare kommit och eleverna lämnar grundskolan med stabila resultat och höga genomsnittliga meritvärden.
  • Idrottsforum för att stärka Stockholmsidrotten

    Ordförande i idrottsnämnden Maria-Elsa Salvo (S) startar ett idrottsforum för regelbunden dialog med idrottsrörelsens representanter. Forumet samlar berörda föreningar som tillsammans med politiken för tematiska samtal med syfte att stärka idrotten i hela staden. Dialogerna organiseras av ordföranden i idrottsnämnden i nära samarbete med RF-SISU Stockholm. Första mötet hålls den 12 juni 2023 och kommer bland annat att handla om den rödgröna majoritetens satsning Fokus Järva.
  • Nu markanvisas 1 105 nya bostäder i Stockholm

    På exploateringsnämndens sammanträde den 8 juni beslutade det rödgröna styret att markanvisa 1 105 bostäder, varav 550 blir hyresrätter. Det innebär att nämnden under år 2023 har markanvisat totalt 3 564 bostäder.