Nyheter

 • Stockholm leder Europas klimatomställning - fått erkännande av EU

  Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Senast år 2030 ska staden vara klimatpositiv. Nu har Stockholm, som en av tio städer i Europa, granskats av EU-kommissionen och fått sin klimatplan godkänd genom en så kallad ”Mission Label”. Stockholm är därmed först i EU att få detta godkännande.
 • Åtgärder för omhändertagande och placering av barn och unga

  Alla barn och unga som riskerar att fara illa eller hamna på glid ska få det skydd och stöd som de behöver. Genom uppsökande och förebyggande arbete ska de som behöver få stöd i ett så tidigt skede som bara möjligt. Sverige och Stockholm har dessutom drabbats av en våldsvåg där allt yngre människor begår brott. Inte sällan behöver dessa barn och unga placeras utanför sin hemmiljö. Nu tar den rödgröna majoriteten i Stockholm ett samlat grepp kring omhändertagande och placeringar av barn och unga för att säkerställa att de får goda uppväxtvillkor.
 • Stockholms stads budget för 2024 presenterad

  Idag presenterade det rödgröna styret förslaget till Stockholms stads budget för 2024. Budgeten har ett tydligt fokus på att värna välfärden, förebygga otrygghet och bedriva den miljö- och klimatpolitik som krävs. Det är en budget som får Stockholms stads verksamheter att gå runt och täcker de beräknade kostnadsökningar som välfärden står inför nästa år.
 • En ansvarsfull budget för Stockholms skolor

  Stockholm, likt hela Sverige, har drabbats hårt av inflationen. 2023 har varit ett tufft år för de kommunala skolorna och samhällsekonomin ser fortsatt svag ut 2024. I detta läge lägger det rödgröna styret i Stockholm fram en ansvarsfull budget för Stockholms skolor. Schablonen höjs med 5,1 procent för stadens grundskolor och beräknas täcka nästa års kostnadsökningar.
 • Ansvar i kris – Budget 2024
  Region Stockholm

  Mittenkoalitionen i Region Stockholm - som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – presenterar tillsammans med Vänsterpartiet i dag budgeten för 2024. Det är en stram och återhållsam budget för att skydda sjukvården och kollektivtrafiken från dramatiska besparingar. Det är ingen budget för satsningar eller ambitionshöjningar.
 • Skattehöjning för att skydda stockholmarnas välfärd

  Sverige befinner sig i en välfärdskris parallellt med en alltmer akut miljö- och klimatkris. Inför Stockholms stads budget för 2024 stod vi i det rödgröna styret i valet mellan omfattande nedskärningar och en skattehöjning. Vi valde att höja skatten med 24 öre mer per intjänad hundralapp.