Nyheter

 • Förlängt samverkansavtal med Göteborg och Malmö om avhopparverksamhet

  I arbetet för att stoppa den organiserade brottsligheten har Stockholm, Göteborg och Malmö sedan år 2023 ett samverkansprojekt kring avhopparverksamhet. Syftet med avtalet är att kunna omplacera en avhoppare i en annan kommun för att kunna sätta in rätt stöd och hjälp samt förhindra en återgång till kriminalitet. Nu förlängs avtalet över 2024.
 • 5 509 bostäder markanvisade för helåret 2023

  På exploateringsnämndens sammanträde den 14 december beslutade det rödgröna styret om att markanvisa för 832 nya bostäder, varav 690 hyresrätter. Det innebär att Stockholms stad markanvisat för totalt 5 509 bostäder för helåret 2023.
 • En ingång 24/7 till socialtjänsten i Stockholms län

  För att skydda barn och ungdomar från gängrelaterad brottslighet har socialnämnden fattat beslut om att ingå avtal med samverkande kommuner i länet. Avtalet innebär att Stockholms stad, för samverkande kommuners räkning, ska kunna vara en gemensam ingång för Polismyndigheten i Stockholms län för att hantera barn och ungdomar upp till 18 år som löper risk att fara illa eller skada andra i samband med gängrelaterad brottslighet. Syftet är att säkerställa att dessa unga får det stöd och hjälp de behöver, oavsett i vilken kommun de är bosatta inom Stockholms län.
 • Brukarna i fokus när nya riktlinjer tas för tidsperioder för beslut inom LSS och SoL

  I dagsläget är det många stockholmare med funktionsnedsättning som upplever stress och oro för de tidsbegränsade stöden inom ramen för LSS och Socialtjänstlagen (SoL). Stockholm ska vara en stad där människor med funktionsnedsättning har möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Därför beslutade socialnämnden igår att revidera riktlinjerna för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.