Nyheter

 • Kom och jobba med oss!

  Nu söker vi en ombudsman och kollega till vår expedition för att stärka upp laget och organisationen med sikte på valet 2026. Redan i år blir det dock valrörelse inför europaparlamentsvalet i juni! 
 • Nu får Stockholms mest socioekonomiskt utsatta skolor mer resurser

  Resultatskillnaderna mellan Stockholms socioekonomiskt starkaste och svagaste skolor är alldeles för stora, trots en positiv utveckling det senaste decenniet. Nu höjer det rödgröna styret den socioekonomiska ersättningen med 133 miljoner kronor – motsvarande i snitt 9,9 procent per elev.
 • Trots tuffa tider – framsteg på Järvas arbetsmarknad

  Att få fler Järvabor i arbete eller studier är en av de viktigaste målsättningarna för det rödgröna styrets satsning Fokus Järva. Under 2023 las över 26 miljoner kronor på riktade arbetsmarknadsinsatser för Järvaborna.
 • Avhoppare ska få kontakt med staden inom 24 timmar

  Samhället måste ta till kraftfulla åtgärder för att stoppa den grova och organiserade brottsligheten. Det krävs en palett av åtgärder – skärpta straff, att alla barn klarar skolan och sociala förebyggande åtgärder för att förhindra nyrekryteringen. Men också insatser till den som väljer att lämna en kriminell livsstil. Nu säkerställer Stockholms stad att den som vill lämna kriminalitet ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar, dygnet runt.
 • Vad har Socialdemokraterna i Stockholm gjort sedan valet?

  Det rödgröna styret i Stockholm står för en politik som värnar välfärden, skapar sammanhållning och ökar jämlikheten – detta mot högerkonservativa krafter som hotar dessa värden. Inför valet 2022 presenterade Socialdemokraterna i Stockholm en reformagenda för 2023 och en ny politisk riktning för Stockholm.