Nyheter

  • Stockholm inleder arbete för att motverka skolavhopp

    Varje år hoppar hundratals unga av gymnasiet i Stockholm, och riskerar genom det att hamna i arbetslöshet, isolering eller kriminalitet. I staden finns totalt över 13 000 unga som varken har ett jobb eller går i skolan. Nu inleder Stockholm för första gången ett systematiskt arbete för att förhindra skolavhopp från gymnasiet med en satsning på fem miljoner kronor år 2024.
  • Stockholm bjuder in till samtal med branscher i omställning

    Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher har det tufft att behålla kompetens. Samtidigt skriker andra delar av arbetsmarknaden efter rätt kompetens. För att hitta vägar fram för omställning och kompetensöverföring bjuder Stockholms arbetsmarknadsborgarråd in till samtal med relevanta branschaktörer.
  • Nu styr vi upp sjukvården för äldre

    Sjuka äldre ska inte slussas runt på olika vårdinrättningar. Väntetiderna på akuten ska minska. Långsiktigt ska antalet geriatriska vårdplatser öka. Därför har, för första gången, en sammanhållen plan för sjukvården för äldre i Region Stockholm tagits fram. Förslaget läggs fram för beslut på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 maj.