Nyheter

 • Nya skarpa beslut mot deltidsanställningar i Stockholms stad

  I kvinnodominerade branscher, som vård och omsorg, är ofrivilligt deltidsarbete vanligt och påverkar såväl lön som pension för den anställda. Nu har den rödgröna majoriteten i en överenskommelse med fackförbundet Kommunal Stockholm fattat beslut om en rad nya skarpa skrivningar för att fler anställda i Stockholms stad ska arbeta heltid.
 • Behovet av SiS-platser är akut – regeringen måste agera

  Platsbristen på SiS är akut och kan leda till fler mord om inte regeringen agerar nu. I Stockholm har vi flera exempel på hur beslut om SiS-placeringar inte kan verkställas eftersom platser inte finns. Det innebär att individer med en kriminell livsstil, som utgör en fara för sig själv och sin omgivning, går fria på våra gator och torg. Vi kräver nu, precis som SKR, att regeringen måste ta sitt ansvar och omgående lösa platsbristen på SiS.
 • Nu går en större andel barn i Stockholms fritidsklubbar

  I det rödgröna styrets första budget för mandatperioden sänktes avgifterna till stadens fritidsklubbar med 25 procent. Nästan två år senare är resultaten av sänkningen tydliga, andelen barn i årskurs 4-6 som går i fritidsklubb har ökat med sex procentenheter i staden.
 • Det brottsförebyggande arbetet tar plats i Stockholms nya idrottspolitiska program

  Nyligen antog Stockholm stad ett nytt idrottspolitiskt program. Programmet ska ge stadens alla nämnder och bolag riktning för att engagera fler stockholmare till fysisk aktivitet. Nytt för programmet är bland annat att staden särskilt lyfter fram idrottens möjlighet att verka förebyggande mot kriminalitet.  
 • Nu serverar alla skolor i Skärholmen frukost

  Att få möjlighet att äta frukost i skolan, tillsammans med klasskompisar och lärare, har visat sig skapa många goda effekter för både elevers lärande och sammanhållning. Sedan förra året serverar alla kommunala skolor i Järva frukost, och nu även samtliga av Skärholmens stadsdels skolor.