Nyheter

  • Ljusare bostadsutsikter för studenter i Stockholm

    I Stockholms stad har utbudet av studentbostäder kraftigt ökat från drygt 8 000 till 15 100 bostäder mellan 2013 och 2023. Den vanligaste kötiden till en studentbostad via Stockholms stads bostadsförmedling är nu endast 36 dagar.
  • Regeringen måste visa handlingskraft för att lösa platsbristen hos SiS

    Idag kallade regeringen till möte med anledning av den akuta platsbristen hos SiS. I Stockholm har vi flera exempel på hur beslut om SiS-placeringar inte kan verkställas eftersom platser saknas. Det innebär att individer med en kriminell livsstil, som utgör en fara för sig själv och sin omgivning, går fria på våra gator och torg. Mötet idag är en positiv indikation på att regeringen hörsammar problematiken för landets storstadskommuner, men tyvärr saknar regeringen konkreta akuta lösningar.