Studier

På grund av det rådande läget med coronaviruset så kommer vi att se över andra möjligheter för att genomföra medlemsutbildningar digitalt. Vi jobbar nu med att få fram verktyg där vi kan träffas online istället för att ha fysiska möten. Så fort vi har kommit fram till en lösning på hur det här ska gå till, så kommer vi att gå ut med information om hur du anmäler dig och deltar.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Vår studieverksamhet är omfattande och sträcker sig från utbildning för den som är ny i partiet till ledarutbildning för våra mest aktiva medlemmar.

Har du frågor om studierna är du välkommen att höra av dig till [email protected]

Vi genomför våra studier i samarbete med ABF (Arbetarnas bildningsförbund).

Studieinformation Stockholms partidistrikt

Du kan läsa mer om Socialdemokraternas medlemsutbildningar här:
https://socialdemokraterna.abf.se/vara-utbildningar/medlemsutbildning/
Den nationella studieportalen når du här:
https://socialdemokraterna.abf.se/

facebook Twitter Email