Medlemsutbildning del 1

Grundläggande – "Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till"

Innehåll i del 1: I denna del av medlemutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka.

Det finns två tillfällen att välja mellan och dessa är uppdelade i ett antal träffar. Du behöver vara med på alla träffarna.

Tillfälle 3

Tillfället är uppdelat på fem digitala träffar med start lördag 7 maj kl. 09.00-12.30 sedan 12 maj, 19 maj, 24 maj, 2 juni – 18.00-20.30.
Denna anmälan gäller för alla träffar.

Träffarna sker digitalt i plattformen Zoom. Det är enkelt att koppla upp sig via en dator, surfplatta eller smartphone. Du kopplar upp där du är med det du har. Hörlurar eller headset är bra tillbehör. När du anmält dig så får du ett mail med länk till mötet samt instruktioner om hur du går till väga för att förbereda dig inför utbildningen.

TILLFÄLLE 3 – ANMÄL DIG HÄR

facebook Twitter Email