Mötespaket för föreningar i Stockholms partidistrikt

Vill du och din förening genomföra spännande och roliga medlemsmöten, men har lite svårt att komma på idéer? Då kan mötespaketet vara något för er!

Erbjudandet vänder sig till föreningar som antingen själv eller i samarbete med en eller flera föreningar och sin krets/utskott bjuder in till ett möte. Ni kan välja mellan åtta olika mötespaket. Varje mötespaket har ett eget tema och en medföljande föreläsare och i vissa fall även en gäst. Det står tydligt vad ni behöver förbereda själva och vad ni får med i ”paketet”.
För att boka ett mötesdatum och tema så mailar du Mattias Vepsä, [email protected].

facebook Twitter Email