Äldre vår framtid?

Catarina Carbell, regionpolitiker och ansvarig för vår äldreråd i partidistriktet, leder en kväll för att utmana om äldrepolitik och äldres plats i samhället.

Hur ska välfärden fungera framåt när allt fler lever längre, hur ska vi trygga jämlikheten också för äldre. Hur förhåller vi oss till att de äldre är vår framtid?

Nedan följer ett antal teman som ni tillsammans med Catarina Carbell kan utgå från när ni bjuder in till ert möte.

Upplägg
Vid varje kväll inleder en representant för äldrerådet med en grund och därefter följer en fördjupning på det det tema ni valt att ägna kvällen till.

Välj tema ämnesområden:

• Lagar (socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen)

• Ekonomisk påverkan (pensioner, skatter samt avgifter)

• Hälso- och sjukvårdens uppgifter och påverkan (egenvård och äldres specifika sjukdomar)

• Boendet (olika former och aktörer)

• Omsorger (olika former och aktörer)

• Kommunikation (It, 5G, välfärdsteknik och mobilitet)

Ta chansen och lär er och era medlemmar samt intresserade mer om äldrepolitik, passa på att utbilda och utveckla äldreansvariga i styrelsen och vår politik.

Vad ska du göra?
• Marknadsföring: affischer, flygblad samt FB-event och bjud in i egna kanaler!
• Lokal (sök om verksamhetsbidrag hos PD:s studiefond för en spännande och lockande lokal som gör mötet mer tillgängligt och intressant)!

Dagar:
• Start från september
• 30 november, delta på PD:s jämlikhetsforum (mer information kommer!)

Kostnad:
• Ingen

facebook Twitter Email