Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

En jämlik skola

Passet leds av två representanter från Unga Örnars förbundsstyrelse. Vi tror att unga och barn kan lära ut mycket, i synnerhet om frågor som rör de själva. Skolan är en sådan politisk fråga där det oftast pratas om barnen och inte med barnen. Nu är det barn och unga som lägger fram vassa reformer för att få till en jämlik skola

Skolans betydelse för strävan efter ett mer jämlikt samhälle kan knappast överskattas. Det är i skolan som elever med olika bakgrunder borde mötas. Det är där respekten för andra kan växa sig stark, och en förståelse för det demokratiska samhället kan grundas.

I skolan borde direktörens barn och arbetarens ungar vara jämlikar. I en idealvärld vore det i skolan som principen om jämlika möjligheter skulle garanteras. Och det är i skolan som grunden för den enskildes strävan efter att nå sina mål i livet kan läggas: att skaffa sig det yrke och senare det jobb de själva vill och kan få – och att få förutsättningar att på jämbördig bas kunna delta aktivt i samhällslivet.

Skolan är inte jämlik och vi på Unga Örnar har släppt en rapport med 25 förslag om hur vi kan få en mer jämlik skola som mäktar med samhällsuppdraget om att garantera alla elever en likvärdig utbildning.

Upplägg
Det kommer vara ett aktivt seminarium. Alltså ett seminarium där två stycken leder seminariet och inkluderar deltagarna i de olika inslagen.

Det utlovas kunskaper om hur svensk skola ser ut, förslag för hur de kan bli bättre och utrymme för eget tänkande om hur skolan kan bli där vi bryter oss loss från segregation och ojämlikhet.

HÄNG MED!

facebook Twitter Email