Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Världens bästa stad och land att åldras i

En helkväll om en socialdemokratisk politik för åldrande.

Mötesledare:
Karin Gustafsson, heltidspolitiker i Stockholms stadshus med ansvar för bland annat stadsdelsnämnderna och socialnämnden.
Robert Johansson, heltidspolitiker i Regionhuset med ansvar för bland annat personalpolitik.

Tema:
Nyligen antog partidistriktet en ”Reformagenda för äldreomsorgen”. Men debatten stannar inte där. Vi vill att Stockholm och Sverige ska bli världens bästa land att åldras och det är något större än bara äldreomsorg – då behövs en socialdemokratisk politik i alla livets delar!

Vi vill genom vårt mötespaket synliggöra, medvetandegöra och diskutera idéer kring en socialdemokratisk politik för åldrande. Tanken är inte att ge deltagarna några svar utan tanken är mötespaketet ska inspirera till agitation och påverkan.
Mötespaketet kommer inte handla om hur många SÄBO-platser det bör finnas i din stadsdel eller om justeringar av garantipensionen. Vi vill tillsammans lyfta blicken och exempelvis prata om trygg ekonomisk ålderdom, sammanhållning inom och över generationsgränser, bra villkor för brukare och personal inom välfärden och vad framtidens boende innebär.

Upplägg:
Karin och Robert inleder samtalet men vi kommer även ha inspelade gäster som via videoklipp ger sin syn och åsikt i frågorna – tanken är sedan att samtal mellan deltagarna tar vid och att vid kvällen slut ska vi alla känna en ökad inspiration till agitation och påverkan, både inom partiet och i samhället i stort.

Kolla gärna på och dela vår ”reklamfilm” om Karin och Roberts mötespaket – klicka här för att komma till filmen!

Boka mötespaketet:
Skicka en förfrågan med datumförslag till [email protected]

facebook Twitter Email