Politikutvecklingsseminarier

Nu startar Socialdemokraterna i Stockholms läns arbete med att utveckla en vassare politik för framtiden.

I ett första steg arrangerar partidistriktet tillsammans med Tankesmedjan Tiden fyra lunchseminarier på tema regional utveckling och hållbar tillväxt samt hälsa och sjukvård. Vi kommer då att lyfta blicken och diskutera utmaningar och behov inom fyra fokusområden. Du är varmt välkommen till dessa viktiga politikutvecklingstillfällen, ett eller gärna flera:

FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD TILLVÄXT- OCH NÄRINGSPOLITIK
Läs mer om innehållet

Tid: 16 september kl 12.00-13.30, Hörsalen Sveavägen 68
Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/155931

Paneldiskussion med:
Aida Hadzialic finansregionråd
Irene Wennemo generaldirektör Medlingsinstitutet
Therese Gouvelin förste vice ordförande LO
Johan Hassel internationell sekreterare Socialdemokraterna
Anders Ekholm senior rådgivare Institutet för framtidsstudier
Andreas Bergström vice vd för Fores och programchef för ekonomiska reformer och entreprenörskap
Irene Pozar chefredaktör Veckorevyn
Maria Rankka författare och debattör.
Moderator: Elin Ylvasdotter Tankesmedjan Tiden

Kommande lunchseminarier:
Jämlikhet, segregation, utbildning och bostäder
Tid: 25 september kl 12.00-13.30

Infrastruktur och trafik
Tid: 30 september kl 12.00-13.30

Hälsa & sjukvård
Tid: 9 oktober kl 12.00-13.30

Samtliga seminarier äger rum på Sveavägen 68, Hörsalen. Vi bjuder på lunch.

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/155931

Namn på medverkande kommer inom kort. Vi kommer att möta såväl experter som välkända debattörer och partivänner som på olika sätt kan ge oss inspiration på respektive område. Och du kommer även själv att kunna bidra till partidistriktets politikutveckling vid dessa tillfällen.

De tankar som diskuteras kommer att dokumenteras och ligga till grund för ett antal politikutvecklings-seminarier under oktober/november, vilka arrangeras i samarbete med samtliga Socialdemokratiska Arbetarekommuner i Stockholms län. Samtliga medlemmar kommer då att bjudas in.

Resultatet av arbetet med politikutveckling ska, i denna del, behandlas av distriktsårskongressen i april 2020.

facebook Twitter Email