Vad innebär en digitaliserad folkrörelse

Med inställda event och firande har digitaliseringen skapat möjligheter för folkrörelse och ideellt engagemang under den rådande krisen. Många vill delta i utbildningar och seminarier som arrangeras digitalt men vad innebär detta för vår organisation? Hur mycket kan vi digitalisera? Välkommen till samtal med vår partisekreterare Lena Rådström Baastad.

facebook Twitter Email