Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Styrdokument

Här hittar du som medlem våra styrdokument. Dessa sammanfattar och beskriver våra målsättningar och visioner för vårt politiska och organisatoriska arbete. Det ger även en styrning för organisationen vart resurserna ska läggas.

Stadgar
Stadgarna är Socialdemokraterna i Stockholms regelbok som förklarar vilka vi är, varför vi finns och vem som ska göra vad. Stadgarna är grunden i organisationen och beskriver hur vi fungerar, vilka som verkar i organisationen och hur vi agerar i olika situationer. Detta är stadgarna för partidistriktet Socialdemokraterna i Stockholm.

Partidistriktets stadgar.

Verksamhetsinriktning 2019-2022
Verksamhetsinriktningen är övergripande mål som Socialdemokraterna i Stockholms medlemmar varit med och bestämt. De ger organisationen en riktning under den kommande mandatperioden.

Partidistriktets riktning kommande mandatperiod.

facebook Twitter Email