Vår politik

Vi vill bygga en tryggare och säkrare Stockholmsregion. Vi vill öka satsningarna på välfärden och föra en kompromisslös kamp mot kriminaliteten. Vi vill bygga än fler hyresrätter, satsa på barnfamiljer och pensionärer och på ett näringsliv som kan växa. Läs mer om vad vi vill göra i Framtidskontraktet.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra politiker och kanslier i riksdag, landsting och kommun.

Detta är ett urval av vad vi vill göra i Stockholms kommun och landsting:

 

ARBETE

Fler i jobb och snabbare etablering

Alla som kan ska jobba. Personer som står utanför eller är nyanlända ska snabbt i jobb eller utbildning som leder till jobb. Sedan förra valet har ungdomsarbetslösheten minskat med en tredjedel och behovet av försörjningsstöd (socialbidrag) är det lägsta på 50 år.
Läs mer…

 

BOSTÄDER

Bostadsgaranti för unga
mellan 18 och 25 år

Vi vill att Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska inte bero på pengar eller kontakter om ungdomar har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, flytta hemifrån och bege sig ut i vuxenlivet. Därför vill Socialdemokraterna införa en bostadsgaranti för ungdomar.
Läs mer…

 

Stoppa utförsäljningen av hyresrätter

Moderaternas utförsäljning av hyresrätter bidrar till ökade bostadspriser i Stockholm och stänger ute många resurssvaga personer från bostadsmarknaden. Vi vill att Stockholms starka tillväxt kommer fler till del.
Läs mer…

 

Fler bostäder för äldre

Vi vill bygga fler bostäder för äldre, såsom mellanboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder, där äldre har råd att bo och kan trivas.
Läs mer…

 

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Ingen ska känna sig otrygg i kollektivtrafiken

Vi vet att det som skapar mest trygghet för resenärerna är mer personal. Vi vill därför införa fler ordningsvakter och trygghetspersonal i kollektivtrafiken i hela länet.
Läs mer…

 

Minskad trängsel i kollektivtrafiken

Alla som åkt med SL i rusningen vet hur trångt det är. Ingen vill trängas i en varm buss som kryper fram i bilköer. Vi vill ha tätare avgångar och fler långa tåg i både tunnelbanan och på pendeltåget.
Läs mer…

 

Billigare SL-resor för barn och unga

Regeringen har infört gratis sommarlovskort för unga och vi vill ta nästa steg i landstinget genom att sänka priset på fritidskortet resten av året, och att barn under tolv år alltid åker gratis. Vi vill också göra det enklare och billigare för barnfamiljer att resa kollektivt.

 

SKOLA

Likvärdig skola – ingen ska lämnas efter

För att garantera att varje barn får det stöd han eller hon har behov av vill vi anställa fler lärare. Det går alltid före löften om skattesänkningar.
Läs mer…

 

Ökad lärartäthet

I skolor med stora utmaningar vill vi införa tvålärarsystem eller lärarassistenter för att säkerställa att eleverna får det stöd och den arbetsro de behöver.
Läs mer…

 

TRYGGHET

Ett tryggare Stockholm för alla

Vi vill ha ökad trygghet på gator och torg. Genom exempelvis bättre förebyggande arbete, bättre belysning och fler poliser kan vi skapa trygghet i det offentliga rummet. Vi ska vara tuffa både mot brott och brottens orsaker.
Läs mer…

 

Förebygga kriminalitet genom social samverkan

Socialdemokraterna i Stockholm vill fortsätta och bygga ut avhopparverksamheter. Det ska alltid finnas en väg ut ur kriminalitet.
Läs mer…

 

2 000 fler poliser till Stockholmsregionen

För att bekämpa brotten och brottets orsaker behövs fler poliser. Vår ambition är 2 000 fler poliser till Stockholmsregionen.
Läs mer…

 

VÅRDEN

Kortare väntetider i vården

I Stockholm växer väntetiderna till vård. Rekordmånga operationer ställs in, akutmottagningarna är överfulla och det kan ta flera veckor att få en tid på vårdcentralen. Vi vill öppna de hundratals stängda vårdplatserna och höja personalens löner genom att skjuta till en akutmiljard.
Läs mer…

 

Inför en modern personalpolitik i vården

Idag ställs orimliga krav på vårdpersonalen och därför väljer många att sluta. Vi vill driva en aktiv personalpolitik för att fler ska vilja och orka arbeta i sjukvården, det innebär bland annat mer tid för återhämtning och bättre löneutveckling.
Läs mer…

 

Vårdens pengar till vård – inte till dyra konsulter och dåliga investeringar

Nya Karolinska är ett Moderathaveri i mångmiljardklassen. Fel, brister och oegentligheter fortsätter att uppdagas i fallet med det som blivit världens dyraste sjukhus och världens trettonde dyraste byggnad. Vi är beredda att häva det kostsamma NKS-avtalet.
Läs mer…

 

En trygg och tillgänglig förlossningsvård

Idag saknas tusentals förlossningsplatser på grund landstingsalliansens privatiseringshets. Blivande föräldrar oroar sig över var dom ska föda. Rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län. Vi vill stoppa nedläggningen av förlossningen på gamla Karolinska sjukhuset och rädda 3 000 förlossningsplatser.
Läs mer…

 

Valfrihet i sjukvården – för patienten!

För Socialdemokraterna är din valfrihet i vården en självklarhet. Valfriheten är central för att vården ska kunna ges på dina villkor – på en tid och plats som passar dig och av vårdpersonal som du känner största möjliga förtroende för.
Läs mer…

 

Jämlik vård genom ökad tillgänglighet

Hälsoklyftorna i Stockholms län ökar. En lågutbildad person i Vårby lever i genomsnitt 18 år kortare än en högutbildad Danderydsbo. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Det här vill vi ändra på, framför allt genom att satsa stort på vårdcentralerna.
Läs mer…

 

Öppna fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och unga med psykisk ohälsa har ökat kraftigt i Stockholms län sedan början av 2000-talet, andelen med diagnos har mer än fördubblats. Denna grupp måste få hjälp tidigt – men istället har Alliansen stängt ner flera verksamheter där barn och unga kan få hjälp och stöd. Vi vill istället ha fler mottagningar och att de är fördelade över hela länet.
Läs mer…

 

Dags för helhetsansvar för våra äldre

Länets äldre har drabbats särskilt hårt av vårdens utveckling under den moderatledda alliansen. För den med komplex sjukdomsbild blir den sönderslagna vården ett hinder för kontinuitet och sammanhållen vård. Vi vill kommunalisera hemsjukvården och satsa på trygg hemgång när våra äldre skrivs ut från sjukhuset.
Läs mer…

facebook Twitter Email