Fakta kommun och landsting

Som stockholmare och medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att staden och landstinget fungerar och tillgodoser våra behov. Vart fjärde år väljer vi därför de företrädare som vi tror kan sköta det på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns.

Så styrs Stockholms läns landsting

Så styrs Stockholms stad (kommun)

facebook Twitter Email