Stockholms läns landstings styre

 

Organisationskarta över Stockholms läns landsting 2014-2018

 

Det viktigaste ansvarsområdet för landstinget är hälso- och sjukvården, som står för omkring 80 procent av utgifterna. Andra vanliga landstingsområden är kollektivtrafik, folktandvården, vårdutbildning, kultur samt stöd till länets näringsliv. Landstingens verksamhet finansieras genom statsbidrag, landstingsskatter och avgifter och regleras bland annat i kommunallagen. Stockholms läns landstingsskatt ligger idag på 12,08% och går till största del till sjukvården.

Landstingsfullmäktige
Landstingets politiska beslut fattas av landstingsfullmäktige, som består av politiker från olika partier. Dessa är folkvalda och är de namn som står på valsedlarna. Du kan alltså kryssa i vem du skulle vilja ha sittande i landstingsfullmäktige utifrån din valkrets. Stockholms läns landsting har sex geografiska valkretsar. Detta för att du ska kunna rösta på en så lokal politiker som möjligt. De namn som står på listan har valts ut genom en nominerings- och röstningsprocess internt i partierna. Men du har även möjlighet att skriva en annan person på röstsedeln.

Landstingsstyrelse
Landstingsfullmäktige utser sedan en landstingsstyrelse som leder och samordnar arbetet. Dessutom finns ett antal nämnder som har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i fullmäktige. Nämnderna ska också verkställa de beslut som fattas. Exempelvis har Trafiknämnden ansvar för kollektivtrafiken i landstinget. De som utför Trafiknämndens beslut och hjälper dem med beredningar är Trafikkontoret. De som jobbar på utskotten och beredningarna kallas ofta för tjänstemän.

Ansvarar bland annat för:
– Hälso- och sjukvård
– Tandvård
– Kollektivtrafik

Stockholms läns landstings styre historiskt

Socialdemokraterna hade tillsammans med Vänsterpartiet egen majoritet i landstingsfullmäktige 1982. Efter det har de tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft majoritet 1988-1991, 1994-1998, samt 2000-2004. Men landstinget har de senaste 12 åren styrts av Alliansen.

facebook Twitter Email