Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Stockholms stads styre

Organisationskarta över Stockholms stads styre 2014-2018

 

Kommunen i Stockholm kallas för Stockholms stad. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige som ansvarar för ett stort antal områden, såsom exempelvis grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, arbetsmarknad, stadsbyggnad/utveckling, idrott, kultur, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Staden utfärdar också olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd .

Finansiering
Stadens verksamhet finansieras genom kommunalskatter, statsbidrag och avgifter, och regleras främst i kommunallagen. Andra viktiga lagar för kommunerna är socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Stockholms stads kommunalskatt ligger idag på 17,90% och går till största del till utbildning, äldrevård och stadsutveckling.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Sammanträdena och protokollen från dessa möten är offentliga. Man kan överklaga kommunala beslut genom antingen laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Kommunfullmäktige består av politiker från olika partier. Dessa är folkvalda och är de namn som står på valsedlarna. Du kan alltså kryssa i vem du skulle vilja ha sittande i kommunfullmäktige utifrån din valkrets. Stockholms stad har sex geografiska valkretsar. Detta för att du ska kunna rösta på en så lokal politiker som möjligt. De namn som står på listan har valts ut genom en nominerings- och röstningsprocess internt i partierna. Men du har även möjlighet att skriva en annan person på röstsedeln.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är det centrala förvaltningsorganet i kommunen. Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i styrelsen. Kommunfullmäktige tillsätter även de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut. Det innebär att de har ett ansvar för den löpande verksamheten och för att genomföra enskilda fullmäktigebeslut.

Nämnder
Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Till varje nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation: till socialnämnden hör ett socialkontor, till idrottsnämnden hör en idrottsförvaltning och så vidare. Exempelvis styrs stadsbyggnad av politiker i Stadsbyggnadsnämnden och utförs eller bereds av anställda tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret. Det finns även geografiska nämnder, 14 stadsdelsnämnder som består av flera stadsdelar. I de olika stadsdelsnämnderna beslutas kring lokala frågor såsom exempelvis kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete såsom skötsel av parker, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning och fritids- och kulturverksamhet.

Ansvarar bland annat för:
– Förskolor, grund- och gymnasieskolor
– Socialtjänst
– Arbetsmarknadsfrågor
– Stadsutveckling
– Äldreomsorg

Stockholms stads styre historiskt

Stockholms stad har sedan 2014 styrts av Socialdemokraterna i majoritet i kommunfullmäktige tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. År 1982-1986 hade Socialdemokraterna majoritet tillsammans med Vänsterpartiet. År 2002-2004 och 1994-1998 hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet majoritet i kommunfullmäktige tillsammans med Miljöpartiet. De andra mandatperioderna har Alliansen styrt.

NYP – Ny Demokrati
SP – Stockholmspartiet

 

facebook Twitter Email