Framtidskontraktet


Vi ska bygga en mer solidarisk Stockholmsregion. En region som växer och blir starkare av kreativa och trygga invånare.
Stockholm ska vara en region där utbildning, kunskap och framtidstro står i centrum.
Kort sagt – Ett samhälle där vi blir starkare tillsammans

Därför vill vi ingå följande kontrakt med väljarna i Stockholmsregionen:
• Vårdens pengar ska gå till vård. Vårdpersonalen ska ha bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Det går före skattesänkningar och skenande kostnader för konsulter och privatiseringar. Med nytt styre i landstinget kan de stängda vårdplatserna öppnas, operationsköerna kortas och sjukvården finnas där när du behöver den.

• Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. Fler ska jobba och de som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt iutbildning som leder till jobb. Vi ska bygga fler bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och stoppa utförsäljningar av hyresrätter. Då kan äldre som behöver det hitta ett nytt boende och ungas kötid för ett första kontrakt kortas kraftigt. Ett självständigt liv börjar med egen försörjning och egen bostad.

• Kriminalitet ska aldrig vara en karriär. Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. Ungdomar ska studera eller arbeta och skolan ska ge alla verktyg att lyckas. Tidiga insatser och 2000 fler poliser till Stockholmsregionen stryper gängens rekrytering och skapar trygghet för stockholmarna.

Läs mer på framtidskontraktet.se.

facebook Twitter Email