ARBETE

 

Fler i jobb och snabbare etablering

Alla som kan ska jobba. Personer som står utanför eller är nyanlända ska snabbt i jobb eller utbildning som leder till jobb. Sedan förra valet har ungdomsarbetslösheten minskat med en tredjedel och behovet av försörjningsstöd (socialbidrag) är det lägsta på 50 år.  

Företag har svårt att rekrytera rätt kompetens samtidigt som många nyanlända fastnar i långtidsarbetslöshet. Bostadsbrist hämmar Stockholms arbetsmarknad och Stockholm som kunskapsregion.

Stockholm ska vara en region som håller ihop. Det kräver en hög sysselsättning i hela länet och en bostadspolitik som motverkar segregation och ojämlikhet. Vägen framåt för att klara Stockholms utmaningar är att rikta arbetsmarknadsinsatser mot de som behöver det bäst och bygga fler hyresrätter och boendeformer så att alla kan få en bostad.

Vår målsättning är att det inte ska ta längre än två år för en nyanländ i Sverige att komma i arbete. Ett delmål på vägen är att år 2020 ska 70 procent av utrikes födda i Stockholm vara i jobb.

facebook Twitter Email