BOSTÄDER

 

Bostadsgaranti för unga
mellan 18 och 25 år

Vi vill att Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska inte bero på pengar eller kontakter om ungdomar har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, flytta hemifrån och bege sig ut i vuxenlivet. Därför vill Socialdemokraterna införa en bostadsgaranti för ungdomar.

Vi har kraftigt ökat byggandet och stoppat utförsäljningarna av hyresrätter. Därför kommer vi nu kunna garantera unga stockholmare ett erbjudande om ett förstahandskontrakt. Målet är att ungdomar ska kunna ha ett eget boende i Stockholms län. Därför jobbar vi i alla kommuner med att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. I Sundbyberg finns redan en ungdomsbostadsgaranti och fler kommuner kommer införa en sådan. För att bostadsgaranti för ungdomar ska gå att genomföra krävs det att fler hyresrätter byggs och utförsäljningar stoppas. För att den ska fungera bra behövs både ökat byggande, förmedlingsregler som underlättar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden samt samverkan med privata fastighetsägare.

 

Stoppa utförsäljningen av hyresrätter

Moderaternas utförsäljning av hyresrätter bidrar till ökade bostadspriser i Stockholm och stänger ute många resurssvaga personer från bostadsmarknaden. Vi vill att Stockholms starka tillväxt kommer fler till del. 

Betydligt fler unga är ofrivilligt hemmaboende högre upp i åldrarna idag än för några år sedan och äldre har inte råd att bo kvar i sina bostäder. Därför har vi under vår mandatperiod byggt mer än 4 000 nya hyresrätter per år och sänkt inkomstkraven i allmännyttan för att fler ska kunna efterfråga en lägenhet. Vi har även stoppat Moderaternas utförsäljning, som skedde mellan 2006-2014, då 30 000 hyresrätter såldes.

 

Fler bostäder för äldre

Vi vill bygga fler bostäder för äldre, såsom mellanboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder, där äldre har råd att bo och kan trivas.

Bostadsbristen i Stockholmsregionen är en problematik som drabbar många olika grupper. För den äldre generationen är tillgången till en bostad ofta en ekonomisk fråga. En annan vanlig problematik är att det ordinarie boendet inte är anpassat för att åldras i på grund av bristande tillgänglighet, så som avsaknad av hiss.

Samtidigt saknas det tillräckligt med alternativa boendeformer för äldre att flytta till. Äldreboenden är oftast inte aktuella förrän den äldre blivit så pass sjuk att den kräver dygnet-runt-omvårdnad.

Ett sätt att försöka vidga möjligheterna för äldre att bo i en bostad att trivas med är att bygga fler mellanboenden, trygghetsboenden och seniorbostäder som är anpassade för äldre, men som inte kräver att den äldre är biståndsbedömd. Vi planerar nu för 10 000 nya äldrebostäder i Stockholm – det går före skattesänkningar.

facebook Twitter Email