KOLLEKTIVTRAFIKEN

 

Ingen ska känna sig otrygg i kollektivtrafiken

Vi vet att det som skapar mest trygghet för resenärerna är mer personal. Vi vill därför införa fler ordningsvakter och trygghetspersonal i kollektivtrafiken i hela länet.

Vi vill också bygga bort otrygghet genom fler kameror, okrossbart glas i busskurer och bättre belysning. Vissa busshållplatser kan också behöva flyttas för att resenärerna ska känna sig mer trygga. SL måste också samarbeta mer med kommuner och polis för att göra vägen till och från stationer och hållplatser tryggare. En viktig del i att öka tryggheten är att minska väntetiderna och att hitta lösningar så att resenärerna får kortare sträckor som de måste promenera från kollektivtrafiken till sin bostad. Vi vill därför se fler kreativa lösningar, som att man kan gå av mellan olika hållplatser och mer flexibla tider för nattbussarna. Vi vill också rusta upp och utöka realtidsinformationen så att den visar rätt tid, och finns på fler busshållplatser.

 

Minskad trängsel i kollektivtrafiken

Alla som åkt med SL i rusningen vet hur trångt det är. Ingen vill trängas i en varm buss som kryper fram i bilköer. Vi vill ha tätare avgångar och fler långa tåg i både tunnelbanan och på pendeltåget.

Vi vill också införa 10-minuterstrafik för pendeltåget och superbussar som tar fler resenärer och inte fastnar i bilköer. Det här är relativt enkla och billiga åtgärder som skulle kunna införas redan idag eller inom de närmsta åren. På längre sikt vill vi även bygga ut tunnelbanan.

 

Billigare SL-resor för barn och unga

Regeringen har infört gratis sommarlovskort för unga och vi vill ta nästa steg i landstinget genom att sänka priset på fritidskortet resten av året, och att barn under tolv år alltid åker gratis. Vi vill också göra det enklare och billigare för barnfamiljer att resa kollektivt.

facebook Twitter Email