SKOLA

 

Likvärdig skola – ingen ska lämnas efter

För att garantera att varje barn får det stöd han eller hon har behov av vill vi anställa fler lärare. Det går alltid före löften om skattesänkningar.

I Stockholm har klyftorna minskat samtidigt som betygen generellt gått upp. Vi vill fortsätta det arbetet med målet att ingen elev ska lämnas efter. Elevhälsan är en viktig beståndsdel i Stockholms skolor. I Stockholms stad så har vi exempelvis satsat på elevhälsoteam i varje grundskola bestående av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

 

Ökad lärartäthet

I skolor med stora utmaningar vill vi införa tvålärarsystem eller lärarassistenter för att säkerställa att eleverna får det stöd och den arbetsro de behöver.

Idag jobbar över 1 000 fler lärare i Stockholms stads grundskolor jämfört med föregående mandatperiod. Lärartätheten har ökat i skolorna från 13,9 elever per lärare 2014 till 12,4 elever per lärare 2017. Nu vill vi fortsätta.

Genom tvålärarsystemet ökar möjligheten att se varje barns behov. En ytterligare lösning är att ta in fler lärarassistenter för att säkerställa att eleverna får det stöd och den arbetsro de behöver. Lärarassistenter kan på så sätt vara viktiga stödfunktioner för att öka tiden för lärande men ska varken ersättare lärare eller vikariera när ordinarie lärare är sjuk.

facebook Twitter Email