TRYGGHET

 

Ett tryggare Stockholm för alla

Vi vill ha ökad trygghet på gator och torg. Genom exempelvis bättre förebyggande arbete, bättre belysning och fler poliser kan vi skapa trygghet i det offentliga rummet. Vi ska vara tuffa både mot brott och brottens orsaker.

Det handlar om mer resurser till polisen och eventuella straffskärpningar. Samtidigt krävs ett långsiktigt arbete för att strypa rekryteringen till kriminella gäng och skapa framtidstro hos de unga som riskerar att lockas till brottets bana – kriminalitet ska aldrig vara en karriär.

Genom att bryta segregation, lyfta skolor i utsatta områden och öka myndigheters samverkan kring riskgrupper, särskilt barn och unga, kan kriminalitet förebyggas.

 

Förebygga kriminalitet genom social samverkan

Socialdemokraterna i Stockholm vill fortsätta och bygga ut avhopparverksamheter. Det ska alltid finnas en väg ut ur kriminalitet.

Genom samverkan mellan sociala insatsgrupper, polis, skola och föreningsliv på lokal nivå kan vi både stödja barn och unga samt förebygga att de hamnar i kriminella nätverk.

Stockholms stad har även förebyggande åtgärder så som sociala stöd- och behandlingsinsatser för barn och unga genom Framtid Stockholm.

 

2 000 fler poliser till Stockholmsregionen

För att bekämpa brotten och brottets orsaker behövs fler poliser. Vår ambition är 2 000 fler poliser till Stockholmsregionen.

De som lovar stora skattesänkningar kommer varken ha råd med fler poliser för att bekämpa brotten eller att satsa på att möjliggöra den meningsfulla fritid för barn och unga som är så viktig för att minska risken för att fler dras in på brottets bana.

facebook Twitter Email