Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Socialdemokraternas agenda för Stockholm efter valet

Nu har S i Stockholm presenterat den politiska agendan efter valet med 23 prioriterade reformer.

Läs hela agendan för ett bättre Stockholm här:

Vårt Stockholm kan bättre – 23 reformer år 2023

 
Från den dag en ny socialdemokratiskt ledd majoritet tillträder står sex centrala områden i fokus under första året:

  • Stärkta kunskaper – minskade klyftor
  • Tryggare omsorg för Stockholms äldre
  • Ökad trygghet – minskad segregation
  • Bostäder – så att alla kan bo i vår stad
  • Stockholm ska leda klimatomställningen igen
  • Stockholm ska utvecklas – idrottsinvesteringar och sänkta avgifter för fritidsklubben, kulturskolan och simskolan

De senaste fyra åren med ett moderatlett styre har, utöver omfattande besparingskrav och ideologiskt motiverade utförsäljningar, präglats av stillastående och brustna vallöften. Vårt Stockholm kan bättre.

Socialdemokraterna kommer att prioritera det brottsförebyggande arbetet med fältassistenter i alla stadsdelar, påbörja införandet av ett tvålärarsystem och sänka avgifterna för fritidsklubben, kulturskolan och simskolan.

Vi ska också öka grundbemanningen inom äldreomsorgen, se till att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror samt skärpa klimatarbetet.
 
Det säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd och gruppledare.

facebook Twitter Email