#MeToo

Socialdemokraterna i Stockholm har nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism.

Socialdemokraterna har i en särskild grupp under ledning av kanslichefen tagit fram åtgärder som ska säkerställa att trakasserier eller sexism inte förekommer. Stockholms partidistrikts uppförandekod kan du läsa mer om här:
Uppförandekod policy och handlingsplan

Den som har blivit utsatt uppmanas kontakta gruppen med sin berättelse, på mejladressen [email protected]. Ingen förutom kanslichefen har tillgång till inboxen och de riktlinjer och rutiner vi har gällande sexuella trakasserier kommer att följas.
Gruppen uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.

Mer information och om anmälan ska ske på nationell nivå görs här:
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/beratta-pa/

facebook Twitter Email