Nominering av kandidater till Europaparlamentet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Det betyder att partiorganisationen just nu är inne i framtagande av kandidatlista.

I detta val utgör hela Sverige en och samma valkrets, därför är det också partistyrelsen som beslutar om listan. Partidistrikten kan inför valet 2019 nominera in kandidater. Som medlem eller som organisation ansluten till Socialdemokraterna har du rätt att nominera. Om du eller din förening/arbetarekommun vill nominera en kandidat så gör du det genom att maila ditt partidistrikt.

För Stockholms läns partidistrikt så skickar du in din nominering till [email protected].
För Socialdemokraterna i Stockholm så mailar du din nominering till [email protected].

Sista dag för nominering till partistyrelsen är den 1/11. För att din nominering ska kunna skickas vidare från partidistrikten vill vi ha den senast den 15/10.

Ingen separat nomineringsanmodan kommer att skickas ut.

facebook Twitter Email