Socialdemokraterna i Stockholm

Välkommen till Socialdemokraterna i Stockholm. Här hittar du som är medlem i en förening i Stockholms stad information om till exempel möten och nomineringar. Du får också praktisk information om hur du kan engagera dig i partiet och påverka politiken.

AKTUELLT JUST NU:
Nomineringar till listor

Nomineringar till råd och gruppledare

Vårkampanj 2021

Partikongress 2021

Kulturpolitisk reformagenda

Kyrkoval 2021

Mötespaket för föreningar och kretsar

 
Läs mer om vår verksamhet här:
Socialdemokraterna i Stockholm – vår verksamhet 2020

Socialdemokraterna i Stockholm, vår verksamhet 2019

facebook Twitter Email