Socialdemokraterna i Stockholm

Välkommen till Socialdemokraterna i Stockholm. Här hittar du som är medlem i en förening i Stockholms stad information om till exempel möten och nomineringar. Du får också praktisk information om hur du kan engagera dig i partiet och påverka politiken.

AKTUELLT JUST NU:
Partikongress 2021

Nomineringar till uppdrag i partidistriktet

Nominering av valberedning för valsedlar och kandidater till råd

Lathund för elektronisk signering av årsmötesprotokoll

Digitala årsmöten

Ombudsgrundande medlemsantal 31 december 2020

Representantskap 8-13 mars

Kyrkoval 2021

Mötespaket för föreningar och kretsar

Framtidsrådslaget – S2025

Kulturpolitisk reformagenda

 
Läs mer om vår verksamhet här:
Socialdemokraterna i Stockholm, vår verksamhet 2019

facebook Twitter Email