Digitala årsmöten

Nu är det dags att börja planera för årsmöte 2021! Pga rådande läge kommer alla föreningsårsmöten under 2021 att behöva genomföras digitalt.

Vi ställer om för att kunna göra det så smidigt och roligt som möjligt! Digitala verktyg ger oss nya möjligheter.

Det ni i föreningsstyrelserna behöver göra nu är:

  • Boka ett årsmötesdatum redan NU! (Ej 15 februari 2021 då kyrkolistan kommer att antas i varje krets).
  • Boka in ert zoom-möte hos din kretsstyrelsen eller ta hjälp av er ombudsman.
  • Boka redan NU in ett mötespresidium (mötesordförande och mötessekreterare) som kan leda digitala möten!
  • Om ert mötespresidium vill bli bättre på att hålla i digitala årsmöten, eller vill lära sig från grunden kommer vi att hålla i en digital mötespresidieträff där vi går igenom hur man gör BRA digitala möten! Mer info kommer.
facebook Twitter Email