Digitala föreningsårsmöten 2021

Digitala möten – hur går de till?
Vaccineringarna har börjat, men det kommer dröja innan vi har möjlighet att träffas fysiskt igen. Så fram till dess behöver vi fortsätta håll i och hålla ut! Det betyder att under februarimånad ska vi tillsammans genomföra alla s-föreningars årsmöten digitalt.

Här kan du hitta info, tips och stöd i hur ni i din förening kan göra ett bra årsmöte. Om du har frågor eller vill ha mer hjälp, tveka inte att kontakta er kontaktombudman.

Metodmaterial:

Körschema
Årsmöten innehåller tre delar; tacka och göra bokslut av föregående år – välja och nominera kamrater till förtroendeposter – blicka framåt och planera kommande verksamhetsåret. Det kan vara en utmaning att få till alla delarna på samma möte. Därför har vi gjort ett körschema som kan underlätta när ni gör planeringen av mötet. Klicka här för att komma till körschemat!

Arbetsordning för mötet
En arbetsordning som förklarar hur mötet kommer gå till kan vara bra. Här hittar du en exempelmall att använda. Obs! Se över den tillsammans med ert mötespresidium om ni vill göra ändringar/planer hur ert möte ska gå till.

Tips på Zoom-funktioner
För att genomföra mötena använder vi som vanligt Zoom. Varje krets/utskott har ett zoom-konto att använda – kontakta er ombudsman om ni behöver boka ett zoom-rum. Vissa är väldigt bekväma i verktyget medan andra är nybörjare – här hittar du tips på vilka funktioner som ni kan använda i zoom:

  • Rösta i Zoom – använd ja/nej knappar
  • Talarlista i Zoom – använd ”rasie hand”-funktionen
  • Yrkande/ordningsfråga mm – använd chatten
  • Röstlängden – använd er av deltagarlistan/participants
  • Länk: Handlingar (dagordning, VB, valberedningens förslag, ekonomi, revision, etc)

Årsmöteshandlingar
För att göra det enkelt för deltagarna att hänga med i mötet, skicka ut handlingarna via mail innan så alla hinner läsa igenom. Vill ni ha möjlighet att kunna uppdatera handlingarna fram till mötets start är det en bra idé att dela online. Till medlemmar som inte har mail går det bra att få hjälp att skicka ut handlingar med vanlig post. Du skickar då ett mail till [email protected] och talar om vad och till vilka du vill skicka.

Ni hittar allt metodmaterial och mallar som stöd här!

Mötespresidium
Ett bra möte kräver en bra mötesledare. Tänk på att hitta ett presidium som känner sig trygga i att leda digitalt eller har intresset av att lära sig det!
Behöver ni hjälp att hitta mötesledare kontakta [email protected].

Organisationen:

Nomineringar

  • Medlem nominerar till uppdrag i s-förening, partikretsen och partidistriktet
  • S-föreningen nominerar till uppdrag i partikretsen och partidistriktet
  • Partikretsen nominerar även till partidistriktet

Här hittar ni information om vilka uppdrag till partikretsen som är sökbara: med reservation för att visa partikretsar har dragit ifrån alt lagt till sökbara poster 2021.

Här hittar du information om vilka uppdrag till partidistriktet som är sökbara!

Verksamhetsåret 2021
Årshjul 2021 (.pdf)
Årshjul 2021 (.xlsx)
Verksamhetsplan för 2021:
Verksamhetsplan 2021 (Basic)
eller
Verksamhetsplan 2021 (Pro)

Hör gärna av dig till kontaktombudsman för att få stöd i verksamhetsplaneringen samt för att teama ihop er nya föreningsstyrelse.

facebook Twitter Email