Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Fackliga utskottet

Stockholms fackliga utskott samlar alla fackliga S-föreningar.

FÖRENINGAR I FACKLIGA UTSKOTTET

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm
Sveriges äldsta socialdemokratiska fackklubb, bildades 1891 i Stockholm.

Centralbyråkraterna (Socialdemokrater i Statlig tjänst)
Vi vill skapa en plattform för statligt anställda socialdemokrater. Driva fackliga frågor och dra nytta av vår gemensamma expertis!

El-sossen

Handels-sossen Stockholm

Hotell- och Restaurang Sossen Stockholm

Kommunal Stockholms läns S-förening

S-sjuksköterskor
Vi vill arbeta för ett Europa, så som Europa borde vara!

Därför drar vi nu igång vårt Europaprojekt SDNEP (Socialists & Democratic Nurses for European Parliament)

Vårt projekt syftar till att engagera fler sjuksköterskor med socialdemokratiska värderingar i Europa. Vi vill vara en röst in i Europa parlamentet samt ha gränsöverskridande samarbeten och skapa politik.Vi ska ge vår syn på vad som måste göras för att stärka Europas folkhälsa.

Transportsossen (Transport s-fackklubb Stockholm)
DU – som delar arbetarrörelsens värderingar, alla människors lika värde, vill ha jämlikhet i ett solidariskt samhälle och jobbar inom något av Transports olika branscher – VÄLKOMMEN !
Det är inga frågor som är för stora eller för små för facklig-politisk samverkan.

Det är nödvändigt att vi framför våra åsikter och driver dem, vilket vi kan göra genom att anordna träffar med beslutsfattare, skriva motioner och i olika sammanhang driver våra specifika frågor. Vi har ambition att nominera transportare till nämnder, styrelser och andra uppdrag för att påverka och göra våra röster hörda där beslut som rör oss fattas.

Transportare är nyckeln i ett fungerande samhälle. Transportares villkor är därför viktiga. Därför behövs det fler transportare i politiken.

 

Nedanstående föreningar ingår också i fackliga utskottet. Vill du få kontakt med någon av de här föreningarna? Skicka ett mail till Nora Suni, ombudsman för Fackliga utskottet.

Byggsossen i Stockholm

FastighetsSossen

Försäkringstjänstemännens S-förening

Handels förbundskontors S-förening

Hyresgästanställdas S-förening

IF Metallsossen Stockholm

Kommunalanställads S-förening Stockholm

Kooperativa S-föreningen

Livs Avd 4 S-fackklubb

LO-Borgens S-arbetsplatsförening

LO-fackens S-förening Stockholm

Lokaltrafikens S-förening

Målarsossen Stockholm

Polstjärnans S-förening

SEKO-sossen Stockholm

S-fackklubben Löftet

S-klubben Kommunal Stockholm Mitt

Tulltjänstemännens S-förening

facebook Twitter Email