Fackliga utskottet

Stockholms fackliga utskott samlar alla fackliga S-föreningar.

FÖRENINGAR I FACKLIGA UTSKOTTET

AGGIS Agitationsklubben i Stockholm
Sveriges äldsta socialdemokratiska fackklubb, bildades 1891 i Stockholm.

Centralbyråkraterna (Socialdemokrater i Statlig tjänst)
Vi vill skapa en plattform för statligt anställda socialdemokrater. Driva fackliga frågor och dra nytta av vår gemensamma expertis!

El-sossen

Handels-sossen Stockholm

Hotell- och Restaurangs Sossen Stockholm

Kommunal Stockholms läns S-förening

S-sjuksköterskor
Vi vill arbeta för ett Europa, så som Europa borde vara!

Därför drar vi nu igång vårt Europaprojekt SDNEP (Socialists & Democratic Nurses for European Parliament)

Vårt projekt syftar till att engagera fler sjuksköterskor med socialdemokratiska värderingar i Europa. Vi vill vara en röst in i Europa parlamentet samt ha gränsöverskridande samarbeten och skapa politik.Vi ska ge vår syn på vad som måste göras för att stärka Europas folkhälsa.

Nedanstående föreningar ingår också i fackliga utskottet. Vill du få kontakt med någon av de här föreningarna? Skicka ett mail till Eleonor Eriksson, ombudsman för Fackliga utskottet.

Arbetsförmedlingens S-förening Stockholm

Byggsossen i Stockholm

FastighetsSossen

Försäkringstjänstemännens S-förening

Handels förbundskontors S-förening

Hyresgästanställdas S-förening

IF Metallsossen Stockholm

Kommunalanställads S-förening Stockholm

Kooperativa S-föreningen

Livs Avd 4 S-fackklubb

LO-Borgens S-arbetsplatsförening

LO-fackens S-förening i Farsta

LO-fackens S-förening Stockholm

Lokaltrafikens S-förening

Målarsossen Stockholm

Polstjärnans S-förening

SEKO-sossen Stockholm

S-fackklubben Löftet

S-klubben Kommunal Stockholm Mitt

Smedernas Socialdemokratiska fackklubb

Socialdemokratiska Skolföreningen

Tvärfackliga S-föreningen Sterky

Transports förbundskontors S-förening

Transport S-fackklubb

Tulltjänstemännens S-förening

facebook Twitter Email