Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Aktiviteter i Norra innerstadenkretsen

Möte med Aida Hadzialic om framtidens sjukvård den 12 maj, 2020

Datum: tisdag den 12 maj
Tid: 18:00
Var: Zoom-möte 

Den här kvällen kommer vi att lämna det dagsaktuella, både coronasituationen och den kritik vi skulle ha framfört om det inte var kris. Istället kommer vi ha ett samtal som handlar om hur sjukvården i Stockholm ser ut när vi har vunnit valen 2022 och 2026 och kommer fram till 2030.

Om Aida Hadzialic:
Aida Hadzialic är finansregionråd i opposition i Region Stockholm.
Hon är född 1987 och kom till Sverige från Bosnien som femåring. Hon är uppvuxen i Halmstad där hon bland annat var kommunalråd mellan 2010 – 2014. Åren 2014 – 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister i Stefan Löfvens regering. Sedan 2016 har hon arbetat som egenföretagare.

För att du själv ska kunna förbereda dig inför kvällen kan du fundera lite kring följande frågeställningar:

– Har vi fler eller färre sjukhus?
– Ska man fysiskt kunna besöka en vårdcentral, eller sker all primärvård via nätet?
– Hur mycket mer av en skattekrona kommer att gå till sjukvården, eller är det självklart att förbättrad friskvård leder till lägre sjukvårdskostnader?
– Hur många kommer att jobba i vården, och vilka kompetenser kommer att öka/minska jämfört med idag?
– Har det skett en tydligare uppdelning mellan privatfinansierad vård och offentligfinansierad?

Vi har inte alla svaren och kanske inte Aida heller. Men syftet med kvällen är att börja skilja ut vad som kommer att hända till följd av demografi och teknikutveckling och vad det är vi kan och bör påverka med politiska beslut.

Varmt välkommen till en intressant kväll!

Lars Arell, ordförande i kretsen Norra innerstaden

facebook Twitter Email