Öppna utskottet

Öppna utskottet samlar alla icke-geografiska S-föreningar i Stockholms Partidistrikt som samlar, bildar och kampanjar för ett starkare samhälle utifrån en specifikt perspektiv eller politikområde. Våra föreningar samlar alla som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga och du är varmt välkommen att komma på våra träffar och seminarium!

Följ vår sida och kom på våra event och bli medlem i en eller flera av våra föreningar och var med och påverka samhället med oss!

FÖRENINGAR I ÖPPNA UTSKOTTET:

Etiopiska S-föreningen

Franska S-föreningen
Oeuvrer au rapprochement des sociaux-démocrates suédois et des socialistes francais. De manière générale, être un lieu de rassemblement pour les francophiles de Suède.

Funktionshinder och Jämlikhet
S-föreningen för dig som har en egen funktionsnedsättning eller intresse för funktionshinderpolitiken.

Gnagarsossen i Stockholm
Föreningen vänder sig till Socialdemokrater som har en gemensam kärlek till idrottsklubben AIK där vi tar politiska ställningstaganden mot läktarvåld, för jämlikhet inom idrotten där resurser skall delas lika oavsett kön. Att alla skall kunna vara delaktig i idrotten oavsett sexuell läggning och att motverka sexuella övergrepp inom idrotten. Vi anordnar även aktiviteter där vi träffas i en gemenskap och diskuterar politik och idrott.

Hazara Socialdemokratiska föreningen
Hazara-socialdemokratiska föreningen i Stockholm är en politisk förening som strävar efter ett starkt, tryggt och jämställt samhälle.

HBTs Stockholm
HBT-Socialdemokrater Stockholm är Sveriges äldsta partipolitiska HBTQ+förening och en del av Socialdemokraterna i Stockholm.

Idrottssossar
Vi är en socialdemokratisk förening som arbetar för att ALLA ska kunna idrotta.

Klimatsossarna (Socialdemokrater för miljö och jämlikhet)
Klimatsossarna har som syfte att utveckla Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitik.

Kulturarbetarnas s- förening
KSF är Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening och vi står för Kultur, Socialism och Fred. Det är tre fullgoda skäl att gå med i KSF.

PES Aktivisterna Stockholm
PES Stockholm är en aktivistförening och vi har ambitionen att påverka opinionen i en progressiv riktning.

Reformisterna
(Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och idéutveckling)
Reformisterna är en ny socialdemokratisk förening med syftet att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik. Vi presenterar därför ett helt program med förslag på en ny socialdemokratisk ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige.

Vi är övertygade om att många människor vill diskutera politik på riktigt. Många vill vara med och utveckla reformer och bilda förslag som förbättrar Sverige. Vi vill vara en rörelse för utvecklande av reformistiska idéer och förslag bland socialdemokratins medlemmar och sympatisörer.

S-föreningen S-2000
S-2000 är en av landets allra mest aktiva socialdemokratiska föreningar. Vi har korta och rappa frukostmöten på en timme en gång i veckan och kvällsmöten en gång i månaden.

Seniorsossarna
Vi vill synliggöra seniorers behov och skapa en rättvis och jämlik pensionsålder. Gärna medalj men först en rejäl pension.

Skolföreningen
Vi är en S-förening i Stockholm som vill opinionsbilda och påverka Socialdemokraternas politik för skola, utbildning och bildning. Föreningen är öppen både för yrkesverksamma inom skolans värld och för alla som har intresse för skolpolitik. Våra aktiviteter är främst studiecirklar, studiebesök och öppna möten där vi diskuterar och lär oss mer tillsammans.

Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb
Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska Klubb (SSÄK) är en S-förening med syfte att samla socialdemokrater med intresse för säkerhetspolitik.

Nedanstående föreningar ingår också i öppna utskottet. Vill du få kontakt med någon av de här föreningarna? Skicka ett mail till Eleonor Eriksson, ombudsman för Öppna utskottet.

Angelou

Afghanistan Solidaritet S-förening

Afrikanska S-föreningen

Bajensossen

Eritreanska S-föreningen Stockholm

Grekiska S-föreningen i Stockholm

Grekiska S-småföretagarföreningen

Kampanjföreningen

Koptiska S-föreningen

Kurdiska S-föreningen i Stockholm

Latinamerikanska socialdemokrater

(Onsdagsklubben Stockholm)

Ryska S-föreningen

S-aktiva invandrare i Stockholm

S-föreningen Bryssel

S-föreningen Bättre och jämlik hälsa

S-föreningen i Stockholm

(S)nack

S småföretagarföreningen

S Palestinavänner i Stockholm

Socialdemokraternas kriminalpolitiska förening

Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet

Socialdemokratiska Tunisiska föreningen

Tillsammans S-föreningen

Turkiska S-föreningen i Kista

Turkiska S-föreningen i Rinkeby

Turkiska S-föreningen i södra Stockholm

Turkiska S-föreningen i Tensta

facebook Twitter Email