Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Öppna utskottet

Öppna utskottet samlar alla icke-geografiska S-föreningar i Stockholms Partidistrikt som samlar, bildar och kampanjar för ett starkare samhälle utifrån en specifikt perspektiv eller politikområde. Våra föreningar samlar alla som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga och du är varmt välkommen att komma på våra träffar och seminarium!

Följ vår sida och kom på våra event och bli medlem i en eller flera av våra föreningar och var med och påverka samhället med oss!

FÖRENINGAR I ÖPPNA UTSKOTTET:

Etiopiska S-föreningen

Franska S-föreningen
Oeuvrer au rapprochement des sociaux-démocrates suédois et des socialistes francais. De manière générale, être un lieu de rassemblement pour les francophiles de Suède.

Funktionshinder och Jämlikhet
S-föreningen för dig som har en egen funktionsnedsättning eller intresse för funktionshinderpolitiken.

Gnagarsossen i Stockholm
Föreningen vänder sig till Socialdemokrater som har en gemensam kärlek till idrottsklubben AIK där vi tar politiska ställningstaganden mot läktarvåld, för jämlikhet inom idrotten där resurser skall delas lika oavsett kön. Att alla skall kunna vara delaktig i idrotten oavsett sexuell läggning och att motverka sexuella övergrepp inom idrotten. Vi anordnar även aktiviteter där vi träffas i en gemenskap och diskuterar politik och idrott.

Hazara Socialdemokratiska föreningen
Hazara-socialdemokratiska föreningen i Stockholm är en politisk förening som strävar efter ett starkt, tryggt och jämställt samhälle.

HBT-S Stockholm
HBT-Socialdemokrater Stockholm är Sveriges äldsta partipolitiska HBTQ+förening och en del av Socialdemokraterna i Stockholm.

Idrottssossar
Vi är en socialdemokratisk förening som arbetar för att ALLA ska kunna idrotta.

Klimatsossarna (Socialdemokrater för miljö och jämlikhet)
Klimatsossarna har som syfte att utveckla Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitik.

Kulturarbetarnas s- förening
KSF är Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening och vi står för Kultur, Socialism och Fred. Det är tre fullgoda skäl att gå med i KSF.

PES Aktivisterna Stockholm
PES Stockholm är en aktivistförening och vi har ambitionen att påverka opinionen i en progressiv riktning.

Reformisterna
(Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och idéutveckling)
Reformisterna är en ny socialdemokratisk förening med syftet att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik. Vi presenterar därför ett helt program med förslag på en ny socialdemokratisk ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige.

Vi är övertygade om att många människor vill diskutera politik på riktigt. Många vill vara med och utveckla reformer och bilda förslag som förbättrar Sverige. Vi vill vara en rörelse för utvecklande av reformistiska idéer och förslag bland socialdemokratins medlemmar och sympatisörer.

S-föreningen Bättre och jämlik hälsa
Föreningen Bättre och Jämlik Hälsa är en socialdemokratisk förening knuten till Stockholms partidistrikt och med medlemmar från hela landet.

Socialdemokratins yttersta strävan, att alla människor ska kunna må så bra som det är individuellt möjligt och att känna välbefinnande är grunden för vår förening. Detta gäller oavsett om en person har en sjukdom eller en funktionsnedsättning.

Vi delar Världshälsoorganisationens synsätt att en god hälsa utifrån individens egna förutsättningar ska vara en rättighet.

S-föreningen S-2000
S-2000 är en av landets allra mest aktiva socialdemokratiska föreningar. Vi har korta och rappa frukostmöten på en timme en gång i veckan och kvällsmöten en gång i månaden.

S-Kriminalpolitiska förening
Vi är en socialdemokratisk förening för medlemmar med ett brinnande intresse för kriminalpolitik.
Mot bakgrund av den kriminalpolitiska debatten finns det ett stort intresse, engagemang och behov av att både samla och sprida kunskap i dessa frågor. Vi vill vara en resurs för partiet, vi vill sprida kunskap till medlemmar och vi vill göra intressanta möten.

Seniorsossarna
Vi vill synliggöra seniorers behov och skapa en rättvis och jämlik pensionsålder. Gärna medalj men först en rejäl pension.

SIV (Socialdemokratiska Israelvänner)
SIV är en förening för organiserade socialdemokrater som värnar staten Israel. SIV vill verka för solidaritet, dialog och kunskapsutbyte med och mellan socialdemokrater i Sverige och i Israel.

Skolföreningen
Skolföreningen är en S-förening öppen för alla med intresse för skola och skolpolitik. Genom bildning, debatt och politikutveckling vill vi bidra till att återupprätta skolan som den samhällsinstitution den ska vara. En god och seriös skola där barn och unga med olika bakgrund kan mötas är grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle.

Vill du bli medlem eller veta mer? Kontakta [email protected]

Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb
Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska Klubb (SSÄK) är en S-förening med syfte att samla socialdemokrater med intresse för säkerhetspolitik.

Tekniksossarna
Tekniksossarna drivs av nyfikenhet och gemenskap kring digitalisering, automatisering och ny teknik. Vi vill skapa och driva tydlig socialdemokratisk politik inom detta.

Nedanstående föreningar ingår också i öppna utskottet. Vill du få kontakt med någon av de här föreningarna? Skicka ett mail till Mikaela Wedin, ombudsman för Öppna utskottet.

Afghanistan Solidaritet S-förening

Afrikanska S-föreningen

Bajensossen

Eritreanska S-föreningen Stockholm

Grekiska S-föreningen i Stockholm

Kampanjföreningen

Kurdiska S-föreningen i Stockholm

Latinamerikanska socialdemokrater

(Onsdagsklubben Stockholm)

S-föreningen Bryssel

S-föreningen för nationella minoriteters rättigheter

S-föreningen i Stockholm

(S)nack

S småföretagarföreningen

S Palestinavänner i Stockholm

facebook Twitter Email