Ombudsgrundande medlemsantal

Lista över ombudsgrundande medlemmar i s-föreningarna:
Ombudsgrundande medlemsantal 20201231

Medlemsantal 20201231

 

 

 

Tidigare års listor över ombudsgrundande medlemmar:
Ombudsgrundande medlemmar 31 december 2019

Medlemsantal 20191231

facebook Twitter Email