Föreningar i Öppna Utskottet

Öppna utskottet
Facebook
Det här jobbar vi med:
Öppna utskottet samlar alla icke-geografiska s-föreningar i Stockholms Partidistrikt som samlar, bildar och kampanjar för ett starkare samhälle utifrån en specifikt perspektiv eller politikområde. Våra föreningar samlar alla som är intresserade av att diskutera och jobba med en viss politisk fråga och du är varmt välkommen att komma på våra träffar och seminarium!

Följ vår sida och kom på våra event och bli medlem i en eller flera av våra föreningar och var med och påverka samhället med oss!

Funktionshinder och Jämlikhet
Facebook
Det här jobbar vi med:
S-föreningen för dig som har en egen funktionsnedsättning eller intresse för funktionshinderpolitiken.

Gnagarsossen i Stockholm
Facebook
Det här jobbar vi med:
Föreningen vänder sig till Socialdemokrater som har en gemensam kärlek till idrottsklubben AIK där vi tar politiska ställningstaganden mot läktarvåld, för jämlikhet inom idrotten där resurser skall delas lika oavsett kön. Att alla skall kunna vara delaktig i idrotten oavsett sexuell läggning och att motverka sexuella övergrepp inom idrotten. Vi anordnar även aktiviteter där vi träffas i en gemenskap och diskuterar politik och idrott.

Hazara Socialdemokratiska föreningen
Facebook
Det här jobbar vi med:
Hazara-socialdemokratiska föreningen i Stockholm är en politisk förening som strävar efter ett starkt, tryggt och jämställt samhälle.

HBTs Stockholm
Facebook
Det här jobbar vi med:
HBT-Socialdemokrater Stockholm är Sveriges äldsta partipolitiska HBTQ+förening och en del av Socialdemokraterna i Stockholm.

Idrottssossar
Facebook
Det här jobbar vi med:
Vi är en socialdemokratisk förening som arbetar för att ALLA ska kunna idrotta.
Har du frågor om föreningen? Kontakta: [email protected]

Klimatsossarna
Facebook
Hemsida
Det här jobbar vi med:

Socialdemokrater för miljö och jämlikhet (Klimatsossarna) är en S-förening i Stockholm och vi har som syfte att utveckla Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitik. Har du frågor? Kontakta: [email protected]

Kulturarbetarnas s- förening
Facebook
Det här jobbar vi med:
KSF är Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening och vi står för Kultur, Socialism och Fred. Det är tre fullgoda skäl att gå med i KSF.

PES Aktivisterna Stockholm
Facebook
Det här jobbar vi med:
PES Stockholm är en aktivistförening och vi har ambitionen att påverka opinionen i en progressiv riktning.

S-föreningen S-2000
Facebook
Det här jobbar vi med:
S-2000 är en av landets allra mest aktiva socialdemokratiska föreningar. Vi har korta och rappa frukostmöten på en timme en gång i veckan och kvällsmöten en gång i månaden.

Seniorsossarna
Facebook
Det här jobbar vi med:
Vi vill synliggöra seniorers behov och skapa en rättvis och jämlik pensionsålder. Gärna medalj men först en rejäl pension.
Har du frågor om föreningen? Kontakta: [email protected]

Skolföreningen
Det här jobbar vi med:
Vi är en S-förening i Stockholm som vill opinionsbilda och påverka Socialdemokraternas politik för skola, utbildning och bildning. Föreningen är öppen både för yrkesverksamma inom skolans värld och för alla som har intresse för skolpolitik. Våra aktiviteter är främst studiecirklar, studiebesök och öppna möten där vi diskuterar och lär oss mer tillsammans.
Vill du bli medlem eller veta mer? Kontakta: [email protected]

facebook Twitter Email