Kyrkoval 2021

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Valrörelsen är därför en angelägenhet för hela organisationen, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det.

Här hittar du som medlem eller representant för en förening/krets/utskott allt som har med kyrkovalet att göra. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

Det här ska göras nu

Lokalt:

  • Kretsstyrelsen skickar ut en nomineringsanmodan till valberedningen.
  • Föreningar och medlemmar boende inom kretsens geografiska område har rätt att nominera.

  • Valberedningen utses på ett medlemsmöte i december som kretsen kallar till.
  • Valberedning ska bestå av minst en representant från varje partiförening + en person som facket utser. Valberedningen bereder samtliga kyrkofullmäktigelistor inom partikretsens område.

Nomineringar till uppdrag inom Svenska kyrkan:

  • Nomineringslänken är öppen och nomineringsstoppet är den 19 januari 2021.
  • Partiföreningen anordnar ett medlemsmöte där nomineringar antas som föreningens och läggs in i nomineringslänken på hemsidan.
  • Partimedlemmar har även rätt att nominera enskilt.

Kyrkopolitiskt program

Nomineringar kyrkoval 2021

Nya regler för val till organ inom svenska kyrkan

Om valet till svenska kyrkan

Socialdemokraterna i Stockholms valplan för kyrkovalet 2021

Tidsplan

facebook Twitter Email