Kyrkoval 2021

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Valrörelsen är därför en angelägenhet för hela organisationen, både de som är medlemmar i svenska kyrkan och de som inte är det.

Här hittar du som medlem eller representant för en förening/krets/utskott allt som har med kyrkovalet att göra. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

Det här ska göras nu

Lokalt:

  • Kontakta era kandidater på listorna för att tillsammans lägga upp en plan. Använd aktivitetsplanen som ligger med i vår valplan (här nedan) som inspiration
  • Det är viktigt att planera in ringtillfällen i föreningen/kretsen, alla medlemmar ska kontaktas för att uppmana alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att gå och rösta.

Socialdemokraterna i Stockholms valplan för kyrkovalet 2021

Socialdemokraternas valprogram Stockholms stift 2021

Nationellt Valmanifest 2021

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program

Valsedlar kyrkoval

Tidsplan

Om valet till svenska kyrkan

facebook Twitter Email