Kyrkoval 2021

Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år. Då får alla medlemmar som är 16 år eller äldre chans att utse sina representanter i kyrkofullmäktige (den lokala församlingen där man bor), stiftsfullmäktige (den regionala nivån med biskopen) och kyrkomötet (den nationella nivån med ärkebiskopen).

Nya regler för val till organ inom svenska kyrkan

Följande förändringar sker till följd av 1) att Stockholms kommun nu är en valkrets inom Stockholms stift och 2) att det ska bli enklare att arrangera listprocesserna till kyrkofullmäktige.

Här kan du läsa de nya reglerna (antagna på Socialdemokraterna i Stockholms representantskap 4 oktober 2020):
Nya relger för val till svenska kyrkan -20201007

Tidsplanen

2020
– December: Valberedningar utses i enlighet med stadgarna
2021
19 januari: Sista dag för nominering av kandidater till kyrkofullmäktige-, stifts-fullmäktige-och kyrkomötesvalen. Nomineringarna ska insändas till partidistriktets expedition enligt rutin som fastställts av styrelsen. Utöver detta registreras också intresseanmälningar som inkommit direkt från enskilda partimedlemmar.
15 februari: Nomineringsmöten för Kyrkofullmäktigevalet, listorna för varje församling fastställs.
Februari/Mars: Representantskapet fastställer kyrkomöteslistan och stiftsfullmäktigelistan.
31 mars: Underlagen för samtliga valsedlar klara på partidistriktet.
Juni – augusti: Valsedlarna trycks och levereras. 
September: Start för två veckors intensivt valarbete
6 september: Förtidsröstningen startar
19 september: VALDAG

facebook Twitter Email