Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program

I samband med relationsförändringen mellan stat och kyrka år 2000 antog partistyrelsen ett nationellt kyrkopolitiskt program, ”Öppen kyrka”. Följande program ersätter ”Öppen kyrka” och blir således socialdemokratins andra program för sitt engagemang i Svenska kyrkan.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom. Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten omkraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Här kan du läsa programmet i sin helhet:
Kyrkopolitiskt program

facebook Twitter Email