Nomineringar kyrkoval 2021

Nu är det dags att nominera till Svenska kyrkans olika organ.

Sista dag att inkomma med nomineringar är 19 januari 2021.

Nominering görs endast via nedanstående länkar:

Kyrkofullmäktige

Stiftsfullmäktige

Kyrkomötet

Nomineringar inskickade på annat sätt tar vi inte ansvar för.


Observera att den nominerade ska vara:

  • tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt
  • medlem i Svenska kyrkan
  • medlem i Stockholms partidistrikt
  • samt att medlemsavgiften för 2020 ska vara betald senast vid nomineringstidens slut den 19 januari 2021
facebook Twitter Email