Nomineringar kyrkoval 2021

Nu är det dags att nominera till Svenska kyrkans olika organ.

Sista dag att inkomma med nomineringar är 19 januari 2021.

Nominering görs endast via nedanstående länkar:

Kyrkofullmäktige

Stiftsfullmäktige

Kyrkomötet

Nomineringar inskickade på annat sätt tar vi inte ansvar för.


Det går hur bra som helst för vem som helst (som är tillfrågad, döpt och medlem) att nominera sig själv eller annan till uppdrag i kyrkan.

När kyrkofullmäktigelistorna fastställs så kallas alla som bor inom ett område till de kretsvisa mötena. Det spelar alltså ingen roll om du är medlem i en geografisk förening eller en förening i Öppna eller Fackliga utskottet, det är ditt postnummer som räknas.

Observera att den nominerade ska:

  • tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt
  • vara medlem i Svenska kyrkan
  • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund
  • fylla 18 år senast på valdagen
  • vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd)
  • medlem i Socialdemokraterna i Stockholm
  • samt att medlemsavgiften för 2020 ska vara betald senast vid nomineringstidens slut den 19 januari 2021
facebook Twitter Email