Om valet till svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år.

Då får alla medlemmar som är 16 år eller äldre chans att utse sina representanter i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Det är följande församlingar vi väljer till:
Kyrkofullmäktige – den lokala församlingen där man bor
Stiftsfullmäktige – den regionala nivån med biskopen
Kyrkomötet – den nationella nivån med ärkebiskopen

facebook Twitter Email