Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

En nära och öppen folkkyrka i Skarpnäck

Socialdemokraterna i Skarpnäcks församling arbetar för en öppen och demokratisk folkkyrka. Det innebär att kyrkan ska finnas för alla: i livets stora stunder och i varje vanlig dag; i glädje och sorg; i fest och vardag ska församlingen erbjuda en välkomnande gemenskap.

Församlingen ska:

• utstråla framtidstro, ge livskraft och vara öppen mot världen

• möta människors andliga längtan på sätt som upplevs som relevanta

• svara mot de sociala behov som finns i vår stadsdel och vara en kraft för jämlikhet, solidaritet och gemenskap

• vara en aktör för kulturupplevelser och kulturutövande i vår stadsdel

Det här har vi åstadkommit

Under den senaste mandatperioden har vi haft förtroendet att leda församlingen. Stora resurser har avsatts på barn och unga samt för kyrkans sociala arbete. Nya barnkörer har startats och antalet konfirmander och ungdomar i vår ungdomsverksamhet har ökat kraftigt. Vi har gjort all verksamhet avgiftsfri för att öka tillgängligheten och vi har arbetat med inkludering och normkritik så att alla ska känna sig välkomna i vår församling. Ett stort arbete har lagts på att renovera Markuskyrkan och förvalta de unika kulturvärden som finns i denna byggnad. Vi har också byggt upp en stabil ekonomi i församlingen och arbetat mycket aktivt med att förbättra arbetsmiljön.

Vi vill fortsätta att utveckla församlingen och under kommande år särskilt fokusera på dessa områden:

• Verka för att gudstjänstlivet utvecklas och förnyas, och att församlingen prövar nya former genom vilka människor kan få reflektera över de stora livsfrågorna.

• Fortsätta att prioritera barn- och ungdomsarbetet så att fler unga får del i en meningsfull gemenskap. Vi vill att fler barn döps, att fler ungdomar konfirmeras och att verksamheten för barn, unga och familjer stärks.

• Vidareutveckla församlingens sociala arbete, såväl genom akut hjälp som genom förebyggande insatser och genom påverkansarbete för att uppmärksamma ojämlikheter och orättvisor.

• Stärka församlingens ekonomi, satsa på att genom förvaltning, drift och upphandling minimera församlingens klimatavtryck och göra Skarpnäcks församling till ett föredöme i frågor om arbetsmiljö.

• Ta tillvara människors vilja till engagemang i församlingens verksamhet och utveckla arbetet med ideella medarbetare samt församlingens samarbeten med civilsamhälle och myndigheter.

Våra 26 kandidater till Skarpnäcks kyrkofullmäktige har olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Vi är 13 kvinnor och 13 män som alla bor i församlingen.

För en öppen och demokratisk folkkyrka för alla – rösta med Socialdemokraterna den 19/9.

Kontaktpersoner

 

 

 

 

 

 

Stina Billinger
[email protected]

 

 

 

 

 

 

Fredrik Stiernstedt
[email protected]

facebook Twitter Email