Tidsplan

Övergripande tidsplan

 
2020
December: Valberedningar utses i enlighet med stadgarna
 
2021
19 januari: Sista dag för nominering av kandidater till kyrkofullmäktige-, stifts-fullmäktige-och kyrkomötesvalen. Nomineringarna ska insändas till partidistriktets expedition enligt rutin som fastställts av styrelsen. Utöver detta registreras också intresseanmälningar som inkommit direkt från enskilda partimedlemmar.
15 februari: Nomineringsmöten för Kyrkofullmäktigevalet, listorna för varje församling fastställs.
13 mars: Representantskapet fastställer kyrkomöteslistan och stiftsfullmäktigelistan.
15 mars: Valprogrammet antas
31 mars: Underlagen för samtliga valsedlar klara på partidistriktet.
Juni – augusti: Valsedlarna trycks och levereras. 
September: Start för två veckors intensivt valarbete
6 september: Förtidsröstningen startar
19 september: VALDAG

facebook Twitter Email