Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Tidsplan

Övergripande tidsplan

 
2020
December: Valberedningar utses i enlighet med stadgarna
 
2021
19 januari: Sista dag för nominering av kandidater till kyrkofullmäktige-, stifts-fullmäktige-och kyrkomötesvalen. Nomineringarna ska insändas till partidistriktets expedition enligt rutin som fastställts av styrelsen. Utöver detta registreras också intresseanmälningar som inkommit direkt från enskilda partimedlemmar.
15 februari: Nomineringsmöten för Kyrkofullmäktigevalet, listorna för varje församling fastställs.
13 mars: Representantskapet fastställer kyrkomöteslistan och stiftsfullmäktigelistan.
15 mars: Valprogrammet antas
31 mars: Underlagen för samtliga valsedlar klara på partidistriktet.
Juni – augusti: Valsedlarna trycks och levereras. 
18 augusti: Digital kandidatträff. Inbjudan med program kommer separat.
30 augusti: Centrala ringcentret öppnar på Sveavägen 68, ansvarig: Annie Säll

September – Start för två veckors intensivt valarbete.
Alla medlemmar ska ringas och uppmanas att gå och rösta.

4 september: Nationell valupptakt
6 september: Förtidsröstningen startar
15 september: Superringning
19 september: VALDAG

facebook Twitter Email