Medlemsomröstning – bygga högt eller inte i innerstaden?

Under perioden 2-16 december genomför Socialdemokraterna i Stockholm en medlemsomröstning. Då får du som är medlem och betalat din medlemsavgift möjlighet att säga din mening om du tycker att vi ska bygga höga hus i stadskärnan eller om det är något som bör förekomma ute i Stockholms ytterområden.

Det här är det vi röstar om:
1) Siktlinjerna i Stockholm innerstad bör behållas så att stadens nuvarande skyline värnas. Eventuella högre hus bör byggas utanför stadskärnan.

2) Vi bör öppna upp för att bygga nya höga hus även i innerstaden. Stockholm växer och det måste få märkas även i innerstaden

Ett villkor för att kunna rösta är att du har betalat din medlemsavgift senast den 29 november. Har du inte betalat din medlemsavgift ännu, så kan du göra det via bg 277-9429. Du anger personnummer eller OCR-nummer om du har det. Är du osäker på vad du ska betala så kontakta Marie Sher på medlemsregistret – [email protected].

En länk för omröstning kommer att skickas ut till alla betalande medlemmar den 2 december. Mer information hittar du här på vår hemsida och på vår FB-sida där du också kan delta i debatten i vårt medlemsomröstningsevenemang.
Resultatet kommer att presenteras på hemsidan efter att partidistriktets styrelse har behandlat resultatet.

Stian Raneke och Catarina Carbell från partidistriktets styrelse är förespråkare för var sin ståndpunkt i frågan.

Nej-ambassadören Stian Raneke:

Höghus i innerstaden förändrar stadsbilden till det sämre.

Stockholm är en av världens vackraste städer. Tack vare medveten planering och känsligt utnyttjande av de naturliga förutsättningarna har staden behållit sin alldeles unika karaktär genom århundraden av tillväxt och förändringar.

Stockholms låga och sofistikerade skyline har ett oskattbart värde, inte bara ur skönhetsperspektiv utan också ur varumärkesperspektiv. Den utgör en stor del av dess identitet, och en stor del av dess attraktivitet. Stockholm är en av de få huvudstäder som inte tillåtit ett stort antal höghus skjuta i höjden. Varför ska vi helt plötsligt försöka se ut som alla andra?

Det är bättre att staden växer på bredden än på höjden och inkluderar våra förorter för att skapa en tillgänglig stad och bryta segregationen. Viktigare förädla och förnya förorterna så att vi blir en enhetlig stad där alla känner sig bekväma i alla stadsdelar. På så sätt kan vi bryta segregationen och få folk att röra sig i hela vår fantastiska stad.

Jag vill behålla det unika med siluetten och det naturnära läget och vattenspeglarna som lockar miljontals besökare varje år. Det kräver en viss mognad att förstå och uppskatta vissa värden som inte går att återskapa om de förstörs. Vi måste behålla det unika med Stockholm och dess skönhet.

Ja-ambassadören Catarina Carbell:

Kaknästornet, Folksamskrapan och Studentskrapan, eller de ”fem trumpetstötarna”, dvs Hötorgshöghusen. Skulle du vilja ha ett Stockholm utan dem?

Vi älskar vår Stad, en av världens vackraste huvudstäder. Samtidigt så lever vi inte i ett museum. Staden växer och utvecklas. Folk från hela världen flyttar hit. Vi behöver mer bostäder och fler arbetsplatser. Trycket på stadens grönytor ökar för varje år som går. Om vi vågar bygga högre, även i innerstaden, så ökar möjligheterna att skydda stadens gröna lungor.

Höghus utkastade utan sammanhang kan vara fula. Men det är närmast enfaldigt att hävda att högt alltid är fult. Det tror inte en progressiv socialdemokrati på. Vi tror på framtiden och mänsklighetens framsteg. Stockholm är en levande stad, inte ett Skansen.

facebook Twitter Email