Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Nomineringar hösten 2022

 

Nominering till nämnder och styrelser 2022

Valberedningen för nämnder och styrelser har beslutat att nomineringar till nämnd- och styrelseuppdrag i kommun och region ska ske under perioden måndag 12 september till och med måndag 31 oktober klockan 23.59 då länken stänger.

Du nominerar till olika områden och inte till specifika nämnder eller styrelser. Vi vet inte i dagsläget hur många platser vi har per nämnd eller var vi har presidieposter. Det kommer att avgöras i förhandlingar med andra partier.
 
Nomineringar till nämnder & styrelser

Nominering till stadsdelsnämnder 2022

Nomineringstiden för stadsdelsnämnder (SDN) är måndag 12 september till och med måndag 31 oktober klockan 23.59 då länken stänger.
 
Nomineringar till SDN

Inkomna nomineringar skickas därefter ut till partikretsarna.

OBS! De ovanstående nomineringslänkarna är det enda sättet att skicka in en nominering till Socialdemokraterna i Stockholm. Valberedningen kommer inte att beakta nomineringar som kommer in på annat sätt.
 

Tidplan för arbetet med SDN-nomineringar 2022

Datum Aktivitet
12 september Nomineringstiden för SDN startar. Länk till nomineringsenkät öppnas.
31 oktober Nomineringsstopp för SDN
1-6 november Sammanställning av inkomna nomineringar.
7 november Inkomna nomineringar skickas ut till valkommittéerna.
8-10 november Valkommittéer sammanträder.
11 november Valkommittéerna skickar in sina förslag till valberedningen.
12-13 november Valberedningen har överläggning.
14 november Valberedningen yttrar sig till valkommittéerna
16-23 november SDN väljs i kretsarna (medlemmar boende inom SDN-området, kan alltså innefatta flera kretsar på samma möte) kallas senast 14 dagar innan möte.
23 november Samrådsmöte med mellanleden.
24 november Sista dag att skicka in protokoll från kretsmöte till AK.
7 december KF-gruppen sammanträder.
12 december Kommunfullmäktige väljer SDN.

 
Utdrag ur Socialdemokraterna i Stockholms stadgar:
Val till stadsdelsnämnder bereds av lokalt vald valkommitté. Valkommitténs förslag behandlas av lokala partimöten där medlemmar boende inom stadsdelsnämndens område har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Kommunfullmäktigegruppen fastställer valärenden till stadsdelsnämnd och vidarebefordrar dessa till kommunfullmäktiges beredande organ.

Den lokala valkommittén väljs under valår på lokala partimöten där samtliga partimedlemmar boende inom stadsdelsnämndsområdet har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Valkommittén väljs på en period av 4 år och ansvarar även för beredning av fyllnadsval till stadsdelsnämnd.

Valkommittén ska i beredningen av sitt förslag samråda med valberedningen för nämnder och styrelser. Inför fyllnadsval samråds med kommunfullmäktigegruppens valberedning.

I den lokala valkommittén ska en representant från fackliga utskottet ingå.

facebook Twitter Email