Nomineringar

Nomineringstiden för val av råd startar den 10 september och avslutas den 21 september, se tidplan.

Nomineringstiden för nämnder och styrelser startar den 10 september och avslutas den 31 oktober, se tidplan.

Nomineringstiden för stadsdelsnämnder startar den 10 september och avslutas den 31 oktober.

 

 

facebook Twitter Email