Nomineringar

Nomineringstiden för nämnder och styrelser startar den 10 september och avslutas den 31 oktober, se tidplan.

Nominering görs till respektive område och inte till specifika nämnder och styrelser.

Kommun
o Stadsbyggnads-, bostads- och infrastrukturfrågor
o Sociala- och äldrefrågor o Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
o Kultur-, idrotts-, fritidsfrågor
o Miljö, vatten, natur, energi

Landsting
o Trafik
o Sjukvård
o Regional utveckling och skärgårdsfrågor
o Kultur

Nomineringstiden för stadsdelsnämnder startar den 10 september och avslutas den 31 oktober.

 

Nomineringstiden för val av råd startar den 10 september och avslutas den 21 september, se tidplan.

 

 

facebook Twitter Email