Nominering till borgarråd

Som du säkert känner till har Olle Burell valt att lämna sitt uppdrag som oppositionsborgarråd för att istället gå tillbaka till arkitektkarriären. Vi ska därför välja en ny person till borgarråd.

Våra borgarråd utses av våra medlemmar och beslutet kommer att tas på representantskapet den 18 februari 2020.

Alla s-föreningar och medlemmar har nomineringsrätt.

Nomineringstiden är fram till 5 december 2019.

Nominera här

Tidsplan
Nomineringsstopp 5 december 2019, klockan 23.59
Nomineringslista skickas ut till mellanled senast 13 december 2019
Hearing med kandidaterna 22 januari 2020
Samråd med mellanledsförhandlare 23 januari 2020
Valberedningen informerar partidistriktets styrelse och KF-grupp om sitt förslag 28 januari 2020
Valberedningens förslag skickas ut till representantskapet 4 februari 2020
Representantskapet sammanträder 18 februari 2020

Valberedningen för nämnder, styrelser och råd sammanträder
11 december 2019
23 januari 2020
28 januari 2020

facebook Twitter Email