Nominering till nämndemän

Domstolsverket har bett de politiska partierna att inkomma med ytterligare nomineringar till hovrätten. Skälet är att det behövs ett tillskott, då personer över 70 år rekommenderas att avstå från att delta i olika sammanhang under coronakrisen. Vi kommer också att använda nomineringarna till fyllnadsval under mandatperioden.

I Sverige är det de politiska partierna som nominerar till nämndemän. Så för att bli nominerad av socialdemokraterna vill vi att du uppfyller domstolsverkets formella krav och att du blir medlem. Det kan du bli här.

Det är sedan din lokala socialdemokratiska förening som nominerar dig till nämndeman. Det systemet har vi för att säkerställa att det är omdömesgilla personer som får detta viktiga uppdrag. Här hittar du kontaktinformation till våra föreningar i Stockholm.

Den här länken är till föreningar som vill nominera personer till nämndemän:
Föreningsnomineringar

Här kan du nominera dig själv om du är intresserad av att bli nämndeman:
Egen nominering

Vill du läsa mer om nämndemannasystemet och hur det funkar så kan du göra det här.

facebook Twitter Email